Форми за финансова помощ 2018-2019

Повечето формуляри могат да бъдат попълнени онлайн или отпечатани във формат Adobe PDF. За да видите PDF файлове, ще ви трябва Adobe Reader .

Препоръчваме ви да прегледате документа за печат, за да съберете информацията, необходима за попълване на онлайн формата.

За да попълните и електронно подпишете формуляри онлайн, ще бъдете подканени да създадете вход в защитения уебсайт на Dynamic Forms при първия достъп до формуляр.

За да помогнем да запазим поверителността си, се нуждаем от вашето разрешение да разговаряме с други лица относно вашата финансова помощ. Например - ако сте зависим, можем да говорим само с родителя, посочен във вашата FAFSA. Ако сте независими, ние не можем да говорим с никой друг без вашето писмено разрешение.

FERPA издание

Информацията по-долу е свързана с учебната година 2018-2019. Ако искате да видите ресурси за учебната година 2017-2018, моля, свържете се finaid@Prescott.edu.

Федерални директни заеми (за студенти)

2018-2019 (есен 2018, пролет 2019, лято 2019)

За да приемете или откажете вашата оферта за Федерален директен заем 2018-2019:


PLUS заеми (за родители и студенти)

За да приемете вашата PLUS заемна оферта


Учебен грамот


Ако сте избрани за проверка:

  • За да поръчате вашия безплатен препис на Федерална данъчна декларация, отидете на; Поръчайте препис от данъчна декларация, Не забравяйте да поискате Препис от данъчна декларация на IRS а не данъкът на IRS сметка препис. Или се обадете 1-800-908-9946.
  • Как да получите данъчния препис онлайн
  • Вместо подаване на преписи от данъчни декларации, можете да промените вашата FAFSA, като използвате опцията за извличане на данни FAFSA-IRS. Отидете на FAFSA , влезте в FAFSA записа на студента, изберете „Направи корекции на FAFSA“ и отидете до секцията „Финансова информация“ на формата. След като успешно прехвърлите данъчната си информация във FAFSA с инструмента за извличане на данни на IRS, изберете „Sign & Submit“, за да завършите изменението. Вашият изменен FAFSA ще бъде изпратен до Службата за финансова помощ след приблизително една седмица.
  • Ако имате специална данъчна ситуация, каквато имате подаде удължаване на данъка, имате подаде изменена данъчна декларация, или Вие сте жертва или евентуална жертва на кражба на самоличност, моля, свържете се с вашия съветник за финансова помощ за алтернативни документи, необходими вместо или в допълнение на препис от данъчна декларация.
  • Ако сте родител или независим ученик, който не е обложен с данък: Трябва да изпратите копие на „Проверка на писмо без подаване“ от IRS. За да получите копие, моля, отидете на Поръчайте препис от данъчна декларация да поискате копие онлайн. Можете също така да се обадите на IRS на 1-800-908-9946 или да изпратите IRS формуляр 4506-T, поставете отметка в квадратчето #7, за да предоставите писмено искане за IRS да ви изпрати писмото без подаване. * Моля, обърнете внимание, ако и двамата ученик И родител (и) не са подали данъчна декларация, всеки от тях ще трябва да подаде отделно писмо без подаване. Зависимите студенти, които не са данъчни лица, трябва да подадат попълнения формуляр за данъчни декларации (Student) по-долу.

Форми за проверка

Формуляр за данъци без данъци (студент) Формуляр за данъци без данъци (студент)
Размер на домакинството (родител) Размер на домакинството
Размер на домакинството (студент)
Формуляр за данъци без данъци (родител) Формуляр за данъци без данъци (родител)

Ако имате нужда от формуляр за потвърждение на 2017 - 2018, моля, свържете се с нашия офис за финансова помощ на адрес finaid@prescott.edu.

Важно!

Попълнете следните формуляри само ако е изискано специално от Службата за финансова помощ.