Съвети за съвети и обучение

Общината за консултиране и обучение предоставя всичко Prescott College студенти с възможности за подобрен опит в обучението, като предлагат разнообразни консултантски и академични услуги за подкрепа, които да им помогнат в стремежа им към успех като независими обучаващи се и самозащитници.

The Commons and Advising Commons предлага следните услуги:

Преподавателски съвет - Нашите световноизвестни преподавателски съветници, с подкрепата на нашите професионални съветници, ви помагат да увеличите максимално Prescott College академичен опит. Съветниците помагат да се идентифицират учебните програми, съучебните програми и възможности за глобално обучение. По време на тези консултантски консултации, нашите съветници помагат на студентите да персонализират своя план за степен и да изпълнят своите академични и професионални цели. 
 
Услуги за кариера - Нашите кариерни услуги предоставят на нашите студенти и възпитаници инструменти и техники за търсене на работа, за да могат те да превъзхождат днешния силно конкурентен пазар на труда. Студентите работят с кариерни услуги в рамките на основната учебна програма и чрез индивидуални срещи, за да подпомогнат стажа и настаняването на работа, както и ресурси и помощ за следдипломно обучение.
 
Писане център- Преподавателите по писане на връстници осигуряват индивидуални конференции за студенти, работещи на всеки етап от техния процес на писане. Личните преподаватели провеждат редовни седмични часове на първия етаж на библиотеката. всичко Prescott College студентите имат достъп до професионални преподаватели по писане чрез writecenter@prescott.edu

Уъркшопове за умения - Уъркшопове за умения се провеждат през годината въз основа на потребностите и интересите на студентите. Предлаганите семинари включват: 

  • Управление на времето и организация

  • Водене на бележки

  • Академична писменост

  • Колежа четене

  • Ефективни изследователски умения
     

Услуги за поддръжка за достъп и увреждания- The Advising and Learning Commons е определеният офис за прилагане на съответните разпоредби на Закона за американците с увреждания на 1990 (ADA) и раздел 504 от Закона за рехабилитация на 1973 чрез координиране на разумни условия за настаняване на студенти с увреждания.

Информация за контакти:
Кристина Фабре, помощник-декан по съвети и академични постижения
(928) 350-2246, christina.fabrey@prescott.edu
 
Стефани "Дос" Дос, академичен съветник
(928) 350-2244, stephanie.doss@prescott.edu
 
Рич Ормонд, директор на кариерните услуги
(928) 350-2002, richard.ormond@prescott.edu
 
Мари Лонгпре, специалист по обучение
(928) 350-2259, mari.longpre@prescott.edu