Събития близо до вас

Миникартинка

Може30

Ден за преглед на дипломирани

9: 00 съм - 11: 00 am

юни6

Магистър по научни изследвания в Консултативния ден за визуален преглед

10: 00 ам - 12: 00 pm
Приемането ви кани на насрочена среща за увеличаване. Присъединете се към Zoom Meeting https: //prescottcollege.…

юни6

Приет ден на учениците

9: 00 ам - 3: 00 pm

юни6

Приет Ден на студентите

12: 00 съм - 12: 00 am