Служба на президента

Джон Фликър

Студентите, постъпващи днес в колеж, ще трябва да решат проблеми, които все още не разбираме, с технологии, които все още не съществуват. Това се аргументира за широко либерално образование в допълнение към уменията, които обикновено са необходими на пазара на труда. То призовава за критично мислене и култивиране на ценности, които да ги подготвят да изкарват прехраната си, променяйки своя свят.

Prescott College е начело на обучението на цели хора, включващо обществени услуги, опазване на околната среда и социална справедливост от близо 50 години. Факултетът работи в тясно сътрудничество със студентите, като им предизвиква да ангажират не само умовете си, но и действията си като част от процеса на учене в опит.

В Прескот студентите поемат активна роля в образованието си, като създават собствен „план за обучение“ около набор от основни изисквания и като си сътрудничат със състуденти, преподаватели, ментори в общността и хора, които срещат, докато пътуват, работят в местните общности , провеждат теренни проучвания и практически курсове, участват в оригинални изследвания и прилагат знанията си към проблеми в реалния живот. Нашият подход към опитното образование е ангажиращ и строг. Това не е просто алтернативен подход. Това е трансформационен начин за подпомагане на учениците в търсенето на знания.

Аз съм ангажиран да ръководя Prescott College по път на растеж и успех и се надявам да се присъедините към мен!

Джон Фликър
президент


За Джон

Джон Фликер стана президент на Prescott College в 2014. Преди това той беше президент на National Audubon Society в продължение на 15 години, през което време той стана лидер в областта на екологичното образование. Преди Audubon, той е работил за The Nature Conservancy 21 години на различни длъжности, включително Great Plains Director, Florida State Director, General Counsel and Chief Operating Officer.