Магистър по наука по консултиране, жизненоважна статистика

Магистър по наука по консултиране, жизненоважна статистика - академична година 2018-2019

Скорост на преминаване на изпитите за удостоверяване *
Изчерпателен преглед на подготовката на съветника (CPCE) 97%
Национален съвет за проверка (NCE) * 100%
Степен на завършване** 59%
Брой завършили през учебната година 37
Тарифи за работа*** 95%

* Пропускът е за студенти и завършили, които са се регистрирали, за да положат Националния съвет за изпит за лицензиране и сертифициране (NCE) чрез Националния съвет за сертифицирани съветници (NBCC).

** Процент от приетите студенти, които завършват програма в рамките на очакваното време.

*** Процент на заетост въз основа на отговорите от анкетата, изпратени на завършилите 18 / 19; честота на отговор 57%.