Изтегляния, възстановявания и дял IV

панорама

Студенти, които обмислят да отпаднат или да се оттеглят от училище или от определени курсове настоятелно се призовават да се свържете с бюрото за финансова помощ, за да обсъдим потенциалните финансови последствия, в допълнение към консултациите със своя академичен съветник за опциите за записване. Ако не посетите или завършите учебните часове и / или изтегляте или отпадате курсове, може да доведе до преизчисляване на нивата на допустимост за финансова помощ и евентуално връщане на финансова помощ. 

На страницата ще намерите важна информация относно:

 • Оттегляне от индивидуални курсове
 • Изтегляне от Prescott College
 • Възстановяване на обучение и такси
 • Връщане на средства от дял IV в случай на оттегляне
  • Фондове дял IV включват директен субсидиран / непредметен заем, директен завършил PLUS заем, директен заем PLUS, федерална безвъзмездна помощ и федерална допълнителна субсидия за образование (SEOG).
Важна информация

Студентите могат да изберат да се оттеглят от курс или курсове до публикувания иницииран от студента дата за изтегляне за даден срок. Вижте Академичен календар за конкретни дати за всеки срок. 

 • Няма да има възстановяване на „изтеглени“ кредити / курсове. 
 • За да се оттеглят от курс, студентите трябва да попълнят формуляра за отпадане / добавяне / изтегляне, наличен от Служба на секретаря или myprescott.edu в "Форми за записи и регистрация". 
 • Ако този формуляр за отпадане / добавяне / оттегляне бъде получен от регистратора преди датата на отпадане / добавяне за сесията на курса, студентът ще бъде отпаднал от курса и ще получи пълно или частично възстановяване на политика за възстановяване на колежаЗабележка: Възстановяването или преизчислението на финансова помощ също може да се прилага. Моля, вижте раздела „Възстановяване на финансова помощ“ по-долу. 
 • Ако формулярът за пускане / добавяне / оттегляне бъде получен от регистратора след крайния срок за отпадане / добавяне на сесията, но преди датата на изтегляне, инициирана от студента, студентът ще получи оценка "W". В този случай не се прилага възстановяване на средства за обучение. Все пак може да се изисква връщане или преизчисляване на финансова помощ (вижте раздела „Възстановяване на финансова помощ“ по-долу)
 • След инициираната от студента дата на оттегляне, студентите ще получат спечелената си оценка за инструктора (кредитна / писмена оценка, без кредит или отказ). 
 • Оттеглянето или изтеглянето от административен курс от курс може да повлияе на академичния статут.

Студентите, които желаят да си отдъхнат от следването или за по-нататъшни образователни или лични цели извън Prescott College може да поиска или отпуск (LOA), или да бъде изтеглен изцяло от колегията. Студентите, които желаят, трябва да подадат писмено, подписано уведомление (заявление за отсъствие) или оттегляне до Службата на регистратора и да спазват всички задължителни процедури, посочени във формуляра. Заявления за LOA или оттегляне можете да намерите на myprescott.edu под „Записи и регистрация“ или поискано от Служба на секретаря.

 • Ефективната дата на LOA или оттеглянето е датата на получаване на писменото известие в Службата на секретаря.

 • Ефективната дата на LOA или оттегляне ще определи дали студентът има право на пълно или частично възстановяване на обучението на кредити за „възстановяване / неудачни“. Моля, вижте Правила за връщане на стока за повече информация. Забележка: същата дата може да се използва, ако се изисква връщане на финансова помощ, което може да доведе до финансово задължение към студента (вижте раздела за връщане на финансова помощ по-долу).

 • LOA се удължава с един мандат.

 • Студент може да поиска и да бъде одобрен за допълнителен срок на LOA за максимум два последователни срока на LOA. Не се допускат повече от две последователни LOA.

 • Студентите, които искат LOA след началото на срока, в който са записани в момента, се считат за „оттеглящи се от срока“.

 • Военният персонал, който напуска колегията, за да изпълнява военна служба, може да вземе LOA, може да бъде пуснат в разрешен отпуск по време на периода на тяхното разполагане. Моля, вижте Академичен каталог за политиките „Разгръщане и призоваване към активното задължение“ и „Връщане след разполагане“ за повече информация. 

 • Студент ще бъде решен да бъде изтеглен от колежа, ако той / той не е бил непрекъснато записан или ако одобреният им отпуск е изтекъл. 

 • Студентите, които са оттеглени от колежа, трябва да кандидатстват отново в колежа, ако желаят по-късно да бъдат приети отново. Редмитите следват изискванията за степен, изброени в каталога на колежа за годината, в която са приети, което може да се различава от изискванията, изброени в каталога от годината, в която са започнали първоначално. 

 • Такси за материали за кандидатстване и ориентиране няма да бъдат възстановени.

Следното се отнася до правилата за възстановяване на средства за отказани или изтеглени курсове. За информация относно изплащанията и възстановяванията на финансова помощ вижте вж Изплащания и възстановявания

 

Студентите могат да имат право да получат пълно или частично възстановяване на обучение, когато отпадането на курса води до намаляване на броя кредити, за които студентът е записан. Това ще се случи само когато заявката за отказ бъде получена и обработена от службата по регистрация чрез публикувания краен срок за сесия. Заявките, получени след крайния срок за отпадане / добавяне, водят до степен на отказване от „W“, за която студентът не отговаря на условията за възстановяване на средства за обучение. Моля, вижте колегите Правила за връщане на стока за повече подробности относно възстановяването на такси, такси, библиотечни глоби и т.н., както и информация относно обжалване на решения за възстановяване. 

Забележка: Ако финансовата помощ е била използвана за изплащане на кредити за обучение, спадът в кредитите и последващото възстановяване на обучение също могат да доведат до преизчисляване на допустимост на финансова помощ и или връщане на фондове за финансова помощ. Ако възвръщаемостта на финансовата помощ е по-голяма от възстановяването на обучение, това може да доведе до баланс, дължащ се на ученика. Ако не посетите или завършите учебните часове и / или изтеглянето от курсове, може също да предизвика преизчисляване на финансова помощ или връщане на средства. Така студентите са силно настоятелно да се свържете с Служба за финансова помощ преди да откажете или да се оттеглите от всякакви курсове. Студентите също се насърчават да се консултират със своя академичен съветник, за да обсъдят други възможности за записване. 

Когато студент получи средства за финансова помощ, за да посети училище, се предполага, че той ще завърши периода на записване, за който е получил финансиране. Ако ученикът официално се оттегли или неофициално се оттегли (спира да посещава без официално уведомяване на училището) след започване на курсове, той подлежи на политиката на Министерството на образованието на САЩ за връщане към дял IV (R2T4) и политиката за връщане на институционалната помощ на училището. Могат да се прилагат и други политики за връщане на външни източници на финансиране.

Политиката на R2T4 на Министерството на образованието изисква изчисление, за да се определи размерът на финансирането, което студентът е получил в сравнение с действително студента спечелени въз основа на частта от периода на записване, който студентът е завършил. Това изчисление може да доведе до финансово задължение за студента. Такива финансови задължения могат да включват незабавно погасяване на средствата за студентски заем на техния кредитор / банка, дължимо салдо Prescott Collegeи / или дълг към Министерството на образованието на САЩ. След оттегляне службата за финансова помощ ще извърши необходимите изчисления и ще уведоми писмено ученика за всички задължения в рамките на 45 дни от датата на определяне на училището, която ученикът се оттегли. Политиката на R2T4 се определя от федералната регулация и не може да бъде обжалвана. 

За институционална помощ, Prescott College ще докаже размера на спечелената помощ до размера на начисленото обучение на училището Правила за връщане на стока, Например, ако студент, който изпусне курс на семестриална сесия след крайния срок за пускане / добавяне на първия блок, е разрешено възстановяване на 90% за този курс, това означава, че студентът ще бъде таксуван за 10% от обучението за тези курсове , В този случай студентът ще може да запази 10% от своята институционална помощ за този курс. Останалите 90% трябва да бъдат върнати. 

Когато се установи, че студентът не е започнал курс или курсове и / или студентът реши да отпадне или по друг начин е отпаднал от курс или курсове по административни причини, Prescott College ще предопредели нивото на записване на студента за целите на финансовата помощ. За федералните безвъзмездни средства това повторно определяне на нивото на записване е завършено преди всяко изчисление на R2T4, описано по-горе. В резултат на това студентите могат да загубят пълно или частично право на финансова помощ, което може да доведе до финансово задължение за студента. Такива финансови задължения могат да включват незабавно изплащане на средства от студентски заем към техния заемодател / банка, дълг към който се дължи Prescott Collegeи / или дълг към Министерството на образованието на САЩ.