Federální TEACH Grant

TEACH Grant

Prescott College se účastní federálního grantu TEACH. Tento grant má servisní povinnost. Chcete-li zjistit, jak se kvalifikovat, navštivte webovou stránku grantu TEACH na níže uvedeném odkazu.  

Spolkový grantový program TEACH poskytuje grantové prostředky způsobilým studentům, kteří dokončují nebo plánují dokončit výuku, která je nezbytná pro zahájení kariéry ve výuce, a kteří souhlasí s tím, že budou alespoň čtyři roky sloužit jako vysoce kvalifikovaný učitel na plný úvazek v na vysoké škole ve škole, která slouží studentům s nízkými příjmy.

Způsobilí studenti na plný úvazek mohou získat $ 4,000 ročně v TEACH Grantových fondech, až do maximální výše $ 16,000 pro vysokoškoláka (pouze bakalářský titul 1st) a $ 8,000 pro postgraduální studium. Při určování způsobilosti NEBEZPEČÍ.

Grant TEACH nesnižuje způsobilost k poskytnutí pomoci založené na potřebách. Grant TEACH v kombinaci s veškerou další finanční pomocí nesmí přesáhnout náklady studenta na účast. Prescott College Zásadou je nejprve snížit výše úvěru, poté TEACH, a poté snížit další částky. Nesplnění požadované povinnosti vyučování má za následek přeměnu grantu TEACH na federální přímý nedotovaný úvěr s úrokem vzniklým ode dne, kdy byl grant vyplacen. 

TEACH Grant