Asociace absolventů

Jako absolventi nebo bývalí studenti na Prescott College, představujete nedílnou součást komunity PC jako vypravěčů, horolezců, nositelů pochodní, trvalých učitelů, původních snů a finančních podporovatelů pro každou novou generaci Prescott College studentů.

Naším cílem v Alumni Office je umožnit vám zůstat ve spojení s PC a místem, které pro mnohé z vás představuje stěžejní a transformační čas ve vašem životě. Rádi bychom všem absolventům poskytli intelektuální, duchovní, kulturní a sociální výhody vysokoškolské komunity a zároveň nabízeli nesčetné množství příležitostí k účasti. Aby se podpořilo silnější propojení, byly vyvinuty některé nové sítě, aby se absolventi mohli zapojit do smysluplné služby. Tyto nové sítě poskytují příležitosti k dialogu, sdílení znalostí, dobrovolnické službě, sociální interakci a filantropii.

Kontaktujte pobočku absolventů e-mailem na adrese: alumni@prescott.edu nebo telefonicky na adrese: (928) 350-4505.