Informace pro spotřebitele

Každý rok, Prescott College shromažďuje a distribuuje důležité informace týkající se široké škály témat týkajících se instituce a komunity kampusu.

Politika nediskriminace: Prescott College nediskriminuje na základě rasy, barvy, pohlaví, věku, náboženství, stavu zdravotního postižení, sexuální orientace nebo národnostního či etnického původu při správě svých vzdělávacích politik, stipendijních a půjčovacích programů nebo jakéhokoli jiného programu spravovaného College.

Otázky a připomínky lze směřovat na:

Paul Burkhardt, Ph.D
Výkonný viceprezident a Provost
(928) 350-3214

 

Akademické informace

Akademické výsledky

Informace o autorských právech a zásady

Finanční pomoc a fakturace

Bezpečnost a zabezpečení 

Obecná informace

 

Rozmanitost v těle studenta: 

Charakteristiky studentů (všichni studenti)
Procento všech studentů, kteří jsou ženami 67%
Procento studentů podle rasy / etnicity
Indián nebo Aljaška domorodec 3%
Asiatky 1%
Černý nebo africký Američan 2%
Hispánský / latino 6%
Nativní havajský nebo tichomořský ostrovan 0%
Bílý 68%
Dva nebo více závodů 9%
Rasa a etnický původ neznámý 9%

Procento vysokoškoláků, kteří jsou příjemci Pell: 48%
Hlášení IPEDS, finanční podpora studentů, 2017-18.