Nediskriminační politika

Prescott College dodržuje všechny federální a státní zákony o občanských právech zakazující diskriminaci v soukromých vysokých školách. Prescott College nediskriminuje žádného zaměstnance, uchazeče o zaměstnání, studenta nebo uchazeče o přijetí na základě rasy, náboženství, sluchu, osobního vzhledu, barvy, pohlaví, těhotenství, politické příslušnosti, zdroje příjmu, místa podnikání, bydliště, náboženství , vyznání, etnický původ, národní původ (včetně předků), státní občanství, tělesné nebo duševní postižení, věk, rodinný stav, rodinné povinnosti, sexuální orientace, pohlaví, genderová identita, genderové vyjádření, veterán nebo vojenské postavení (včetně speciálního veterána se zdravotním postižením, Vietnam - veterán nebo nedávno separovaný veterán), predisponující genetické vlastnosti, status oběti domácího násilí nebo jakoukoli jinou chráněnou kategorii podle platných místních, státních nebo federálních zákonů, včetně ochrany těch, kteří se staví proti diskriminaci nebo se účastní jakéhokoli procesu řešení problémů na akademické půdě nebo v rámci Equalu Komise pro pracovní příležitosti nebo jiné agentury pro lidská práva.

Tato politika se vztahuje na správu vzdělávacích politik školy, programu finanční pomoci nebo jakýchkoli jiných programů, které jsou obecně poskytovány nebo zpřístupňovány studentům. Kancelář lidských zdrojů je k dispozici k projednání a vyšetřování záležitostí týkajících se diskriminace.