Řízení udržitelnosti (BA)

Pokud jste nadšeni z podnikání a našeho prostředí - budete mít místo v tomto online bakalářském studijním programu.

Bakalář umění v managementu udržitelnosti je navržen tak, aby studentům poskytl domov pro jejich osobní vizi o tom, jak navrhovat a implementovat opatření, která usnadňují obchodní cíle a podnikání při zohlednění environmentálních problémů. Program podporuje fyzické prostředí jejich komunity, hodnoty, praktiky a potřeby lidí, kteří tam sídlí, a vlivy a přístupové body k příslušným vládním a soukromým podnikům, jejichž aktivity ovlivňují blahobyt komunity. Projekty realizované v rámci programu se budou lišit od studia a budou navrženy tak, aby odpovídaly autentickým potřebám studentské komunity. Studenti se mohou zaměřit na venkovské nebo městské prostředí.

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/pburkhardt_354.jpg

Paul Burkhardt

Kancelář předsedů|Fakulta / Výkonný viceprezident a Provost

pburkhardt@prescott.edu

9283503214

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/william.prado_1581454269.jpeg

William Prado

Návod|Programy fakulty / děkana, absolventa a online

william.prado@prescott.edu