Výběr, vrácení peněz a prostředky podle hlavy IV

Pohled

Studenti, kteří zvažují ukončení nebo vystoupení ze školy nebo z konkrétních kurzů jsou silně žádáni kontaktovat kancelář finanční pomoci a projednat možné finanční důsledky a poradit se s akademickým poradcem ohledně možností zápisu. Pokud se nezúčastníte nebo nedokončíte kurzy a / nebo zrušíte nebo nezrušíte kurzy, může to vést k přepočtu úrovní způsobilosti finanční pomoci a možnému vrácení finanční pomoci. 

Na stránce najdete důležité informace týkající se:

 • Výběr z jednotlivých kurzů
 • Výběr z Prescott College
 • Vrácení školného a poplatků
 • Vrácení finančních prostředků podle hlavy IV v případě výběru
  • Prostředky hlavy IV zahrnují přímý dotovaný / nedotovaný úvěr, přímý absolventský PLUS půjčka, přímý PLUS půjčka, federální grantový grant a federální doplňkový vzdělávací vzdělávací grant (SEOG.
Důležité informace

Studenti se mohou rozhodnout vystoupit z kurzu nebo kurzů do data zveřejněného studentem iniciovaného termínu výběru pro daný termín. Viz Akademický kalendář pro konkrétní data pro každé období. 

 • Za „stažené“ kredity / kurzy nebude vrácena žádná náhrada. 
 • Pro stažení z kurzu musí studenti vyplnit formulář Drop / Add / Withdraw, který je k dispozici na internetu Kancelář tajemníka nebo myprescott.edu v části „Záznamy a registrační formuláře“. 
 • Pokud tento formulář o zrušení / přidání / výběru obdrží registrátor před datem ukončení / přidání na kurzové relaci, bude student z kurzu vyloučen a má nárok na úplnou nebo částečnou refundaci za politika vrácení peněz na vysoké školeUpozornění: Může se také použít vrácení nebo přepočet finanční pomoci. Přečtěte si prosím část „Vrácení finanční pomoci“ níže. 
 • Pokud registrační formulář obdrží / zruší / přidá / vybere po termínu pro zrušení / přidání na zasedání, ale před datem odstoupení od zahájení zahájeným studentem, obdrží student známku „W“. V tomto případě nebude uplatněno žádné školné. Může však být požadováno vrácení nebo přepočet finanční pomoci (viz část „Návraty finanční pomoci“ níže).
 • Po datu výběru zahájeném studentem dostanou studenti získanou známku za instruktora (kredit / dopis, žádný kredit nebo výběr). 
 • Zrušení nebo administrativní stažení z kurzu může mít vliv na akademické postavení.

Studenti, kteří si přejí přestávku ve studiu nebo na další vzdělávací nebo osobní cíle mimo Prescott College may request either a leave of absence (LOA) or to be withdrawn from the college entirely. Students wishing either must submit a written, signed notification (Application for Leave of Absence) or Withdrawal to the Office of the Registrar, and comply with all required procedures stated on the form. Applications for an LOA or withdrawal can be found on myprescott.edu v části "Záznamy a registrace" nebo vyžádané na internetu Kancelář tajemníka.

 • Datum účinnosti LOA nebo odstoupení od smlouvy je datum, kdy je písemné oznámení doručeno v kanceláři tajemníka.

 • Datum účinnosti LOA nebo výběru určuje, zda má student nárok na úplné nebo částečné vrácení „vratných / nepokusených“ kreditů. Podívejte se prosím na Odstoupení od smlouvy Pro více informací. Note: this same date may be used if a financial aid return is required which may result in a financial obligation to the student ( see the Financial Aid Returns section below).

 • LOA se prodlužuje o jeden termín.

 • Student může požádat o další funkční období LOA a být mu schválen na dobu maximálně dvou po sobě jdoucích podmínek LOA. Nejsou povoleny více než dva po sobě jdoucí LOA.

 • Studenti žádající o LOA poté, co začalo období, ve kterém jsou v současné době zapsáni, se však považují za „odstupující“.

 • Vojenský personál, který opouští vysokou školu za účelem výkonu vojenské služby, může vzít LOA na schválené volno během své doby vyslání. Podívejte se prosím na Akademický katalog Další informace naleznete v zásadách „Nasazení a odvolání k aktivní službě“ a „Vrácení po nasazení“. 

 • Student bude rozhodnut o vystoupení z vysoké školy, pokud nebyl zapsán nepřetržitě nebo pokud jeho schválené volno uplyne. 

 • Students who are withdrawn from the college must re-apply to the college, should they wish later to be readmitted. Readmits follow the degree requirements listed in the college catalog for the year they are readmitted, which may be different from the requirements listed in the catalog from the year they originally started. 

 • Poplatky za aplikační a orientační materiály nebudou vráceny.

Následující se týká zásad pro vrácení školného za ukončené nebo odebrané kurzy. Informace o vyplácení a náhradách finanční pomoci viz Výplaty a náhrady

 

Studenti mohou být způsobilí k získání plné nebo částečné náhrady za školné, pokud pokles kurzu způsobí snížení počtu kreditů, pro které je student zapsán. K tomu dojde pouze v případě, že žádost o zrušení bude přijata a zpracována kanceláří registrátora do zveřejněné lhůty pro zrušení / doplnění kurzu. Žádosti přijaté po termínu uzávěrka / doplnění mají za následek výběrový stupeň „W“, za který student nemá nárok na vrácení školného. Podívejte se prosím na vysokou školu Odstoupení od smlouvy Další podrobnosti týkající se vrácení školného, ​​poplatků, pokut za knihovnu atd., jakož i informace týkající se lákavých rozhodnutí o vrácení peněz. 

Poznámka: Pokud byla k úhradě školného použita finanční pomoc, může mít pokles kreditů a následné vrácení školného také za následek přepočet finanční způsobilosti a nebo zpáteční finančních prostředků. Pokud je návratnost finanční pomoci vyšší než náhrada za školné, to může vést k rovnováze kvůli studentovi. Pokud se nezúčastníte nebo nedokončíte výuku a / nebo neúčastníte se kurzů, může to také vést k přepočtu způsobilosti pro finanční pomoc nebo k vrácení finančních prostředků. Studenti tedy jsou silně naléhal kontaktovat Úřad pro finanční pomoc před odstoupením nebo vystoupením z jakéhokoli kurzu. Studentům se doporučuje, aby konzultovali své akademické poradce a diskutovali o dalších možnostech zápisu. 

Když student obdrží prostředky finanční pomoci na školní docházku, předpokládá se, že student dokončí období zápisu, na které obdržel finanční prostředky. Pokud student po zahájení kurzů oficiálně stáhne nebo neoficiálně odstoupí (přestane chodit bez formálního informování školy), bude se na ně vztahovat politika R2T4 Ministerstva školství USA a politika návratu institucionální pomoci školy. Mohou se také použít jiné zásady návratnosti pro externí zdroje financování.

Politika ministerstva školství USA R2T4 vyžaduje kalkulaci k určení výše financování, které student obdržel, ve srovnání s tím, co student ve skutečnosti vydělal na základě části doby zápisu, kterou student dokončil. Tento výpočet může vést k finanční povinnosti pro studenta. Tyto finanční závazky mohou zahrnovat okamžité splacení studentských úvěrových prostředků jejich věřiteli / bance, dlužný zůstatek Prescott Collegea / nebo dlužný dluhu Ministerstvu školství USA. Po odstoupení úřad finanční pomoci dokončí nezbytné výpočty a písemně oznámí studentovi veškeré povinnosti do 45 dnů od data, kdy škola zjistila, že student odstoupil. Zásada R2T4 je nařízena federální regulací a nelze se proti ní odvolat. 

V případě institucionální pomoci Prescott College bude přidělovat částku vydělané pomoci na výši školného účtovaného na školu Odstoupení od smlouvy. Pokud je například studentovi, který zruší semestrální sezení po termínu uzávěrky pro přidání / doplnění prvního bloku, vrácena částka 90% za tento kurz, znamená to, že bude studentovi za tyto kurzy stále účtováno 10% z výuky. . V takovém případě bude studentovi umožněno ponechat si 10% své institucionální pomoci pro tento kurz. Zbývajících 90% musí být vráceno. 

Pokud se zjistí, že student nezačal kurz nebo kurzy a / nebo se student rozhodne z administrativních důvodů opustit kurz nebo kurzy, Prescott College will redetermine the student’s enrollment level for financial aid purposes.  For federal grant funds, this enrollment level re-determination is completed prior to any R2T4 calculation described above. As a result, students may lose full or partial financial aid eligibility which may result in a financial obligation for the student. Such financial obligations may include immediate repayment of student loan funds to their lender/bank, a balance owed to Prescott Collegea / nebo dlužný dluhu Ministerstvu školství USA.