Ακαδημαϊκός κατάλογος και ημερολόγια

 

Δείτε τον ακαδημαϊκό κατάλογο

Ημερομηνίες για το φθινόπωρο του 2020

Ημερομηνίες Ημερομηνίας: Τρίτη, Αύγουστος 25 - Δεκέμβριος 11, 2020
Βήμα Α: Τρίτη, Αύγουστος 25 - Οκτώβριος 19, 2020
Fall Block 1: Τρίτη 25 Αυγούστου - 17 Σεπτεμβρίου 2020
Fall Block 2: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου - 15 Οκτωβρίου 2020
Fall Block 3: Τρίτη 20 Οκτωβρίου - 12 Νοεμβρίου 2020
Fall Block 4: Τρίτη 17 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου 2020
Εξάμηνο: 28 Σεπτεμβρίου 2020 - 11 Δεκεμβρίου 2020
Μπλοκ Β: Τρίτη 20 Οκτωβρίου - 11 Δεκεμβρίου 2020

Προσανατολισμός στην πανεπιστημιούπολη

 • Νέα φοιτητική μέρα μετακίνησης - Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

Online κατευθύνσεις

 • Προπτυχιακό ED & MEd - Σάββατο 15 Αυγούστου 2020
 • MS Counselling - Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020
 • Διδακτορικό - Τρίτη και Τετάρτη, 25-26 Αυγούστου
 • Όλα τα άλλα διαδικτυακά προγράμματα - Δευτέρα 24 Αυγούστου

Πρόσθετες κατοικίες, Colloquia

 • Συμβουλευτική MS - Πέμπτη 20 Αυγούστου - Σάββατο 22 Αυγούστου 2020
 • Μεταπτυχιακά Προγράμματα - Παρασκευή 13 Νοεμβρίου - Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2020

Ημερομηνίες της Άνοιξης του 2021

Ημερομηνίες Ημερομηνίας: Τρίτη, Ιανουάριος 12 - Μάιος 7, 2021
Συνεδρία Γ: Τρίτη 12 Ιανουαρίου - 8 Μαρτίου 2021
Spring Block 1: Τρίτη 12 Ιανουαρίου - 4 Φεβρουαρίου 2021
Spring Block 2: Τρίτη 9 Φεβρουαρίου - 4 Μαρτίου 2021
Spring Block 3: Τρίτη 16 Μαρτίου - 8 Απριλίου 2021
Spring Block 4: Τρίτη 13 Απριλίου - 6 Μαΐου 2021
Εξάμηνο: Τρίτη 16 Φεβρουαρίου - 7 Μαΐου 2021
Προπτυχιακό Ανοιξιάτικο Διάλειμμα: 8-12 Μαρτίου 2021
Μεταπτυχιακό Ανοιξιάτικο Διάλειμμα: 9-12 Μαρτίου 2021
Συνεδρία D: 16 Μαρτίου - 7 Μαΐου 2021

Προσανατολισμός στην πανεπιστημιούπολη

 • Νέα Ημέρα Μετακίνησης Φοιτητών Παρασκευή, Ιανουάριος 8, 2021

Online κατευθύνσεις

 • Όλα τα διαδικτυακά προγράμματα - Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021

Πρόσθετες κατοικίες, Colloquia

 • Εκπαιδευτικά προγράμματα - TBD
 • Συμβουλευτική MS - Πέμπτη 7 Ιανουαρίου - Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021
 • Διδακτορικό Συνέδριο - Τετάρτη 5 Μαΐου - Σάββατο 8 Μαΐου 2021

Σημαντικοί πόροι