Ακαδημαϊκοί πόροι

Prescott CollegeΗ συμβουλευτική και μάθηση Commons υποστηρίζει την επιτυχία για όλους τους μαθητές με συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό και πόρους. The Advising and Learning Commons για ακαδημαϊκό πρόγραμμα και συμβουλευτική σταδιοδρομίας, υπηρεσίες ακαδημαϊκής υποστήριξης, διδασκαλία και υποστήριξη για μαθητές με αναπηρίες.