Κέντρο Φύσης & Τόπος

Η περιοχή Prescott College Το Κέντρο για τη Φύση και το Τόπο ιδρύθηκε για να υποστηρίξει και να διευρύνει την κατάρτιση για τους εκπαιδευτικούς της πρώιμης παιδικής ηλικίας, τους δασκάλους αρχικής εκπαίδευσης, τους διαχειριστές και τους διευθυντές προγραμμάτων σε κατάλληλη για την ανάπτυξη φύση και παιδαγωγική βάση. Ιδρύθηκε το 2016 με την υποστήριξη του George B. Storer Foundation, το οποίο στεγάζεται και συνεργάζεται με το Κέντρο Prescott Collegeτου Τμήματος Εκπαίδευσης και Προετοιμασίας των Εκπαιδευτικών.

Το Κέντρο επικεντρώνεται στο σχεδιασμό καινοτόμου φύσης και στοχεύοντας σε προγράμματα σπουδών με επίκεντρο κολέγιο Prescott College φοιτητές στα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών ειδικής εκπαίδευσης της πρώιμης παιδικής ηλικίας και της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Προσφέρει επίσης ιδρύματα επαγγελματικής ανέλιξης οικισμών και εργαστήρια εξωστρέφειας που παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης και βιωματικής μάθησης για τους εκπαιδευτικούς της πρώιμης παιδικής ηλικίας σε όλη την Αριζόνα και πέρα ​​από αυτό, συμπεριλαμβανομένου του Θερινού Ινστιτούτου για τη Φύση και την Παιδική Εκπαίδευση.

Το Κέντρο παρέχει ευκαιρίες και υποστήριξη για την έρευνα των φοιτητών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης των δασκάλων και των υπαίθριων δραστηριοτήτων μάθησης για τη φύση και τη θέση τους με σκοπό την προσθήκη στις τρέχουσες επαγγελματικές γνώσεις στον τομέα. Το κέντρο αναζητεί ενεργά ευκαιρίες συνεργασίας με άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία και οργανισμούς για την υλοποίηση πρωτοβουλιών κατάρτισης εκπαιδευτικών για τη φύση και τόπου και σχετικών ερευνητικών έργων.

Μάθετε περισσότερα και εγγραφείτε για το Θερινό Ινστιτούτο Θερινού για τη Φύση και την Παιδική Εκπαίδευση στην Προσχολική Ημέρα 2020.

Αλήσον Χουτς

Εντολή|Συντονιστής Βιωματικής Εκπαίδευσης

allison.houtz@prescott.edu

Τρίτσια Μουρ

Κέντρο Φύσης και Χώρας|Εκπαιδευτικός ειδικός προσέγγισης

tricia.moore@prescott.edu