Διεθνής ορεινή αποστολή: (Τοποθεσία / δραστηριότητα TBD από εκπαιδευτή) Prescott College

Διεθνής ορεινή αποστολή: (Τοποθεσία / δραστηριότητα TBD από εκπαιδευτή)

Αναγνωριστικό μαθήματος
ADV23000
Αυτό το εντατικό μάθημα βασισμένο σε πεδία είναι κατάλληλο για ενδιάμεσους και προχωρημένους σπουδαστές με σταθερά υπόβαθρα σε εκτεταμένο ταξίδι στην απομακρυσμένη περιοχή σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα. Το επίκεντρο είναι η εφαρμογή μιας αυτόνομης εξέλιξης ορειβασίας σε υψόμετρο σε μια ξένη χώρα. Το μάθημα θα περιλαμβάνει διερευνήσεις περιφερειακών πολιτισμών, γεωγραφίας και ανόδου των κατάλληλων ορειβατικών στόχων. Η προσδοκία είναι ότι οι σπουδαστές θα βασιστούν στις υπάρχουσες δεξιότητες και γνώσεις του backcountry, αλλά δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία ορειβασίας. Τα θέματα που πρέπει να καλυφθούν περιλαμβάνουν: σχεδιασμό και logistics εκστρατείας, ανάπτυξη δρομολογίων, ηγεσία, ειδικές τεχνικές δεξιότητες ανά περιοχή, αξιολόγηση της ασφάλειας και της επικινδυνότητας και φυσική ιστορία και πολιτιστικές μελέτες βάσει τόπου.