Τρόποι να είσαι στην άγρια ​​φύση Prescott College

Τρόποι να είσαι στην άγρια ​​φύση

Αναγνωριστικό μαθήματος
ADV21055
Πώς βλέπουν και αλληλεπιδρούν οι μη δυτικοί πολιτισμοί με το φυσικό τοπίο Πώς αντιλαμβάνονται οι αμερικανικές απόψεις μας για τη φύση και τις συντηρήσεις παγκοσμίως και επηρεάζουν τους ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο Σε αυτή την τάξη, εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους μια κουλτούρα που αγαπά τη φύση και επιστημονικές μεθόδους συντήρησης και η διαφύλαξη που έρχεται από τη δύση να κινηθεί με κρίσιμους τρόπους σε όλο τον κόσμο και να αναρωτηθούμε πώς αυτές οι ιδέες και οι πρακτικές έχουν μεταμορφώσει τις πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές πρακτικές παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, εστιάζουμε στην επίδραση στις αυτόχθονες κοινότητες.