Φροντίδα έκτακτης ανάγκης Prescott College

Φροντίδα έκτακτης ανάγκης σε άγρια ​​κατάσταση

Αναγνωριστικό μαθήματος
ADV21210
Αυτό το μάθημα συνδυάζει επιστημονικές πληροφορίες με πρακτικές δεξιότητες και την κοινή λογική. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί για να κάνει τον σπουδαστή ικανό να διαχειρίζεται τη φροντίδα των ασθενών και των τραυματιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο περιβάλλον της άγριας φύσης της παρατεταμένης μεταφοράς, των σοβαρών περιβαλλόντων και του αυτοσχέδιου εξοπλισμού. Η επιτυχής ολοκλήρωση έχει ως αποτέλεσμα δύο πιστοποιήσεις: CPR και Wilderness First Responder μέσω του Ινστιτούτου Ιατρικής Wilderness της Εθνικής Σχολής Ηγεσίας Εξωτερικού.

Διδάχτηκε από