Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Μαθήματα υπογραφής
Μέθοδοι ανάγνωσης και πρακτική
Πρόωρη Μαθηματικά και Επιστήμη
Ενσωμάτωση βάσει τόπου: Γλώσσες, Κοινωνικές Σπουδές και Τέχνες
Θετική καθοδήγηση για παιδιά και διαχείριση χωρίς αποκλεισμούς στην τάξη

 

Prescott College Online προσφέρει τρεις οδούς πιστοποίησης παιδικών σταθμών πρώτης παιδικής ηλικίας:

  • Bachelor of Arts με πιστοποίηση
  • Πιστοποίηση μετα-απολυτηρίου
  • Πτυχιούχοι εκπαίδευσης με προαιρετική πιστοποίηση

 Και μια επιλογή από τρία Ακαδημαϊκά κομμάτια:

  • Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  • Παιδική Ειδική Εκπαίδευση
  • Διπλή πρώιμη παιδική ηλικία και Παιδική Ειδική Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα Creative Mixed Early Childhood / Early Special Education της Prescott προσφέρει στους υποψήφιους καθηγητές Περιορισμένης Κατοικίας μια ακολουθία δημιουργικών μαθημάτων που παρέχει ένα ικρίωμα για την οικοδόμηση των γνώσεων του παιδαγωγού πρώιμου παιδιού του 21st και του ρεπερτορίου των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ενημερωμένων πρακτικών για τη διδασκαλία σε αίθουσες συσκέψεων.   

Το πρόγραμμα Πρόωρης Εκπαίδευσης έχει τρεις μοναδικές διαστάσεις:

  • Βασική εστίαση στην ανάπτυξη συνεκτικών και διαφοροποιημένων διδακτικών ικανοτήτων για όλους τους πρώτους εκπαιδευτικούς μικρών παιδιών από τη Γέννηση έως την ηλικία 8.
  • Μια ισχυρή έμφαση σε μια διεπιστημονική και εξαιρετικά ολοκληρωμένη προσέγγιση στις βασισμένες στην έρευνα και στις μαθησιακές εμπειρίες χωρίς αποκλεισμούς (STREAMS) στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική, τις τέχνες και τα μαθηματικά, μαζί με τις πρώτες κοινωνικές σπουδές και ανάγνωση.

Μια βαθιά δέσμευση για την προώθηση της συμμετοχικής φύσης και της βιωματικής μάθησης για όλα τα μικρά παιδιά

Κάθε μάθημα στο πρόγραμμα πρώιμης εκπαίδευσης απαιτεί έως και δέκα ώρες τεκμηριωμένης εμπειρίας πεδίου με σχετικές εργασίες στην τάξη και παρατήρηση προγράμματος. Τα Εβδομαδιαία Φόρουμ Συζήτησης σε κάθε μάθημα ζωντανεύουν τα θέματα των μαθημάτων για τους διαδικτυακούς φοιτητές μας και επιτρέπουν τη συνεργατική μάθηση και την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μεταξύ της κοόρτης των μαθητών στο μάθημα. Ως ένα μικρό κολέγιο, η Prescott προσφέρει ευελιξία και εξαιρετικά εξατομικευμένες συμβουλές για υποψήφιους εκπαιδευτικούς που εξισορροπούν τις υποχρεώσεις εργασίας, οικογένειας και εκπαίδευσης.

Prescott College Οι φοιτητές περιορισμένης διάρκειας πρέπει επίσης να συμπληρώσουν επιπλέον Prescott College βασικά μαθήματα, κατοίκηση και απαιτήσεις διαβάθμισης όπως προδιαγράφονται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαδρομής τους. Προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις για τη θεσμική σύσταση από το Prescott College που οδηγεί σε Πιστοποίηση Προσωπικού Δασκάλου της Αριζόνας στην Ειδική Εκπαίδευση στην Προσχολική Ηλικία ή / και στην Προσχολική Ανωτέρα Παιδεία, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να κερδίσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό κύκλων πιστοποίησης και σπουδαστών διδασκαλίας σπουδαστών και να περάσουν όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις από την Αζερμπαϊτζάν. Prescott College προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης της Αριζόνα. Το πιστοποιητικό πρακτικής διδασκαλίας της Αριζόνα δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με πτυχίο ή υψηλότερο πτυχίο να διδάσκουν πλήρους απασχόλησης ενώ συμπληρώνουν τις απαιτήσεις για ένα προσωρινό πιστοποιητικό διδασκαλίας της Αριζόνα. Το πρόγραμμα Early Education της Prescott συνδέεται με το Prescott College Κέντρο Φύσης και Χώρας και Θερινό Ινστιτούτο.  

Προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις Θεσμική σύσταση από Prescott College που οδηγεί σε Πιστοποίηση Προσωπικού Δασκάλου της Αριζόνας στην Ειδική Εκπαίδευση στην Προσχολική Ηλικία ή / και στην Προσχολική Ανωτέρα Παιδεία, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να κερδίσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό κύκλων πιστοποίησης και σπουδαστών διδασκαλίας σπουδαστών και να περάσουν όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις από την Αζερμπαϊτζάν. 

Τα προγράμματα ECE και ECSE του Prescott έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν όλες τις περιοχές σπουδών που απαιτούνται από το Υπουργείο Παιδείας της Αριζόνα μέσω μιας συνεπούς σειράς μαθημάτων. Αυτή η καινοτόμος σειρά μαθημάτων παρέχει ένα ικρίωμα για την οικοδόμηση των γνώσεων του εκπαιδευτικού της πρώιμης παιδικής ηλικίας και του ρεπερτορίου των επαγγελματικών δεξιοτήτων και των ενημερωμένων πρακτικών και επικεντρώνεται στη συνεκτική και διαφοροποιημένη διδασκαλία που ενισχύει και ενσωματώνει την STEAM και τη Φύση και τη μάθηση που βασίζεται σε τόπους. Κάθε μάθημα απαιτεί έως και δέκα ώρες τεκμηριωμένης εμπειρίας πεδίου με αναθέσεις παρατήρησης της τάξης. Τα φόρουμ συζήτησης σε κάθε μάθημα φέρνουν σε επαφή τα υποψήφια μέλη μας θέματα και επιτρέπουν τη συνεργατική μάθηση και την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών. 

Οι κάτοικοι της Αριζόνα
Τα προγράμματα επικύρωσης, τα πιστοποιητικά εσωτερικής πιστοποίησης της Αριζόνα, τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών και την εκπαιδευτική ηγεσία: πληρούν τις απαιτήσεις της άδειας για την πολιτεία της Αριζόνα.

Εξωτερικοί κάτοικοι
Τα προγράμματα έγκρισης, το πιστοποιητικό εσωτερικής εκπαίδευσης της Αριζόνα, το Πιστοποιητικό Σχολικής Συμβουλευτικής, το σχολικό συμβουλευτικό πρόγραμμα, τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών και την εκπαιδευτική ηγεσία που προσφέρονται από Prescott College έχουν σχεδιαστεί για να οδηγήσουν σε επαγγελματική άδεια, όπως περιγράφεται από το Υπουργείο Παιδείας της Αριζόνα. Πριν από την εγγραφή σας σε ένα πρόγραμμα αδειοδότησης στο Prescott College, οι σπουδαστές πρέπει να συμβουλεύονται τους κανόνες και τους κανονισμούς που αφορούν την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών, την προετοιμασία των εκπαιδευτικών και την προετοιμασία της εκπαιδευτικής ηγεσίας για τη συγκεκριμένη τους κατάσταση.

Σχολή Εκπαίδευσης Πρόωρης Παιδικής ηλικίας
Αλήσον Χουτς

Αλήσον Χουτς

Συντονιστής Βιωματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Εκπαίδευσης

allison.houtz@prescott.edu