Δανεισμός φοιτητών

Σημαντικές πληροφορίες για δάνεια φοιτητών και οικονομική βοήθεια

Διάφοροι τύποι δανείων διατίθενται στους φοιτητές σε Prescott College οι οποίοι έχουν εγγραφεί τουλάχιστον στο μισό χρόνο. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε λιγότερο από το ημίχρονο μπορούν να επισκεφθούν τους παρακάτω συνδέσμους για εξειδικευμένα δάνεια.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους δανείων, το πρόγραμμα Federal Teach Grant και υποτροφίες και πληροφορίες σχετικά με την αποπληρωμή του δανείου.

Επικοινωνήστε με το Γραφείο Οικονομικής Βοήθειας με τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις.

P: (928) 350-1111

E: finaid@prescott.edu

Δάνεια

Αφού έχετε εξετάσει όλα τα ομοσπονδιακά δάνεια, μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει να κάνετε αίτηση για ένα ιδιωτικό δάνειο για εκπαίδευση. Ένα ιδιωτικό δάνειο είναι ένα εκπαιδευτικό δάνειο που βασίζεται στην πίστωση. Όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται από κάθε δανειστή, έτσι ώστε οι σπουδαστές πρέπει να ψωνίζουν με σύνεση για τον δανειστή τους. Οι σπουδαστές που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν μόνοι τους μπορεί να χρειαστεί να αποκτήσουν συν-δανειστή / συνυπογράφοντα. Οι φοιτητές μπορούν να δανειστούν μέχρι τον προϋπολογισμό τους για το κόστος συμμετοχής, μείον τα υπόλοιπα κεφάλαια και τους πόρους που έχουν λάβει. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.

Ιδιωτικά δάνεια για εκπαίδευση

Τα Federal Direct loans είναι η πιο συνηθισμένη πηγή χρηματοδότησης φοιτητικών δανείων που διατίθενται στους φοιτητές που αναζητούν πτυχίο ή πιστοποιητικό. Τα Federal Direct Loans πρέπει να επιστραφούν με τόκο. Τα Federal Direct Loans προσφέρουν αναβολές των βασικών πληρωμών ενώ ο φοιτητής είναι στο σχολείο και επιτρέπουν μια περίοδο χάριτος έξι μηνών μετά την αποχώρησή τους από το σχολείο πριν αρχίσει η αποπληρωμή. Ανάλογα με την ανάγκη ενός σπουδαστή όπως υπολογίζεται από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, ένα Federal Direct Loan μπορεί να προσφερθεί ως επιδοτούμενο ή μη επιδοτούμενο δάνειο ή ως συνδυασμός των δύο. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόγραμμα Federal Direct Loan

Δωρεές & υποτροφίες

Το Ομοσπονδιακό Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων TEACH παρέχει επιχορηγήσεις σε επιλέξιμους φοιτητές οι οποίοι ολοκληρώνουν ή σχεδιάζουν να ολοκληρώσουν μαθήματα που απαιτούνται για να ξεκινήσουν μια καριέρα στη διδασκαλία και που συμφωνούν να υπηρετήσουν για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια ως καθηγητής πλήρους απασχόλησης, υψηλού πεδίου, σε ένα σχολείο που εξυπηρετεί μαθητές με χαμηλό εισόδημα. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.

Ομοσπονδιακή επιχορήγηση TEACH

Prescott College προσφέρει μια ποικιλία εσωτερικών και εξωτερικών υποτροφιών σε ενδιαφερόμενους μαθητές που πληρούν τις προϋποθέσεις. Αυτές οι υποτροφίες μπορούν να συμβάλουν στην ουσιαστική αντιστάθμιση του κόστους συμμετοχής χωρίς την υποχρέωση επιστροφής. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.

Υποτροφίες

Αποπληρωμή δανείου

Σήμερα έχουμε συνεργαστεί με την Inception για να βοηθήσουμε τους σπουδαστές και τις οικογένειές τους να ξεφύγουν από την αποπληρωμή του ομοσπονδιακού δανείου όταν εγκαταλείψουν το σχολείο. Το Inceptia είναι ένας συνεργάτης τρίτου μέρους που βοηθά τους ομοσπονδιακούς δανειολήπτες φοιτητικών δανείων που παρακολούθησαν Prescott College. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.

Επιστρέφοντας το δάνειό σας