ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ POP-UP: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ19

POP-UP ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

CRS25160 MBB1 - Διδάσκων Zoe Hammer

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Το μάθημα αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω του Zoom 3:30 - 5:45 μ.μ. την Τρίτη και τις Πέμπτες από τις 24 Μαρτίου.

  • Καπέλο 20 φοιτητών
  • Δεν υπάρχουν έξοδα φοιτητών
  • Δεν υπάρχουν τέλη φοιτητών
  • Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων Η / Υ: Παγκόσμιο Πολιτιστικό Αλφαβητισμό. Δεξιότητες για τη διά βίου μάθηση

Στις 11 Μαρτίου του 2020, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) κήρυξε την COVID-19 πανδημία. Κοινότητες μεγάλες και μικρές σε ολόκληρη την Αμερική και τον κόσμο ανακαλύπτουν την παγκόσμια επίδραση μιας πανδημίας, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν πώς να ξανασκεφτούν τα πράγματα που θεωρούμε δεδομένες: τρόφιμα, εργασία, σχολείο, ταξίδια, εκλογές, αναψυχή, ιατρική περίθαλψη, σχέσεις και σύνδεση και άλλες πτυχές της καθημερινής ζωής. Αυτό το μάθημα καλεί τους μαθητές να αντανακλούν από κοινού τις εμπειρίες που έχουμε όλοι, καθώς κινούμαστε μέσα από αυτόν τον αβέβαιο χρόνο, συμμετέχοντας σε βιωματικές δραστηριότητες όπου κι αν είμαστε και μοιραζόμενοι τη μάθηση μας. Εκπαιδευτές από όλη την Ευρώπη Prescott College και οι προσκεκλημένοι επισκέπτες θα συμμετάσχουν στην τάξη εβδομαδιαίως για να μοιραστούν την εμπειρογνωμοσύνη τους σε σχετικά θέματα από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Μαζί, θα διερευνήσουμε τα ερωτήματα: Πώς αποκαλύπτει αυτή η κρίση και τονίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ ανθρώπων και τόπων, μεταξύ κοινωνικών και φυσικών συστημάτων; Πώς αντιδρούν τα άτομα, οι κοινότητες, οι εκπαιδευτικοί, οι επιχειρήσεις, τα ιδρύματα και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο; Πώς επηρεάζονται οι κοινότητες διαφορετικά; Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αισθήματα αβεβαιότητας και φόβου με συμπόνια και δημιουργικότητα; Πώς μπορούμε να συνδεθούμε με τη φύση και τον πολιτισμό σε μια εποχή "κοινωνικής αποστασιοποίησης"; Ποιες νέες ευκαιρίες και δυνατότητες δημιουργούν οι άνθρωποι καθώς ζουν μέσα από αυτό το χρονικό διάστημα που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να φανταστούμε όλοι ένα μέλλον πιο συμπονετικό, βιώσιμο και ζωντανό; Η πορεία θα κορυφωθεί με τη δημιουργία ενός Prescott College Pandemic Archive, καταγράφοντας τις εμπειρίες, τις σκέψεις, την έρευνα και τις ιδέες της κοινότητάς μας, καθώς στηρίζουμε ο ένας τον άλλον μέσω αυτής της ιστορικής στιγμής.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Παγκόσμια αλληλεξάρτηση: Οι μαθητές μπορούν να δώσουν παραδείγματα και να εξηγήσουν τρόπους με τους οποίους η πανδημία COVID19 υπογραμμίζει τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των ανθρώπων και των τόπων και μεταξύ των κοινωνικών και φυσικών συστημάτων από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Οι μαθητές μπορούν να συγκρίνουν αυτές τις προοπτικές και να εξηγήσουν τι μας επιτρέπει να κατανοήσουμε. Οι εκπαιδευόμενοι θα επιδείξουν αυτή την ικανότητα μέσα από δοκίμια, καθώς και παρουσιάσεις μικρών ομάδων στην τάξη.

Κοινωνική και Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη: Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να θέσουν τις δικές τους ερωτήσεις σχετικά με τις νέες δυνατότητες που προκύπτουν από τις απαντήσεις σε πανδημίες, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιο δίκαιο, βιώσιμο και βιώσιμο μέλλον και να σχεδιάσουν και να διεξάγουν δικά τους ερευνητικά έργα, Οι εκπαιδευόμενοι θα επιδείξουν αυτή την ικανότητα προτείνοντας, σχεδιάζοντας και διεξάγοντας μια έρευνα για το θέμα της επιλογής τους σε μικρές ομάδες και παρουσιάζοντας τα ευρήματά τους στο διδακτικό έργο.

Συνεργασία και συλλογική δράση: Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εντοπίσουν και να εξηγήσουν τη διαφορά μεταξύ των ατομικιστικών και συλλογικών τρόπων σκέψης και δράσης και να αναλύσουν τις συνέπειες του καθενός. Οι μαθητές θα επιδείξουν αυτή την ικανότητα γράφοντας και παρουσιάζοντας συγκριτικές σκέψεις.

Αντανακλαστικότητα: Οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν τις δικές τους συναισθηματικές και πνευματικές εμπειρίες από την πανδημία και να εκφράσουν τις σκέψεις τους μέσα από δύο τρόπους επικοινωνίας (όπως περιοδικό, ποίηση, πειστικά δοκίμια, podcasts, μαθήματα, παραστάσεις, φωτογραφία ή υπαίθρια έργα). ch ενώ είναι επίσης φυσικά απομονωμένα μεταξύ τους