Εισαγωγή προτεραιότητας και χρονοδιάγραμμα αποκλεισμού

Prescott College δέχεται αιτήσεις εγγραφής τρεις φορές το χρόνο (φθινόπωρο, άνοιξη και καλοκαίρι) σε κυλιόμενη βάση. Η κυλιόμενη πολιτική εισαγωγής βασίζεται στη διαθεσιμότητα χώρου. Όλες οι πλήρεις αιτήσεις που υποβάλλονται έως την προθεσμία προτεραιότητας θα επανεξεταστούν πρώτα και θα λάβουν απόφαση αποδοχής. Οι αποδεκτοί φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση έως τις προθεσμίες υποτροφίας θα δικαιούνται τη μέγιστη διαθέσιμη υποτροφία για το πρόγραμμά τους. Ξεκινήστε τη δωρεάν online εφαρμογή μας σήμερα και συγκεντρώστε όλο το απαιτούμενο υλικό για το επιλεγμένο ακαδημαϊκό σας πρόγραμμα.

Εισαγωγές Προτεραιότητας και Προθεσμίες Υποτροφιών Περίοδος Πτώσης Καλοκαιρινή περίοδος Άνοιξη
Προτεραιότητα αίτησης και προθεσμία υποτροφιών 1 Φεβρουαρίου Μαρτίου 1 Νοέμβριος 1
Η Εφαρμογή και η Γνωστοποίηση Υποτροφιών αρχίζει Φεβρουάριος 15 Μαρτίου 15 Νοέμβριος 15
Προθεσμία επιβεβαίωσης και κατάθεσης ΜΑΙΟΣ 1 Απρίλιος 1 Δεκέμβριος 15
Τακτικές Εισαγωγές και Προθεσμίες Υποτροφιών Περίοδος Πτώσης Καλοκαιρινή περίοδος Άνοιξη
Κανονική προθεσμία υποβολής αιτήσεων και υποτροφιών Κυλιομένος* Κυλιομένος* Κυλιομένος*
Προθεσμία επιβεβαίωσης και κατάθεσης Αύγουστος 1 ΜΑΙΟΣ 17 Ιανουάριος 4
Πρόγραμμα αποκλεισμού    
 

Αποκλεισμός 1

Αποκλεισμός 2

Αποκλεισμός 3

Αποκλεισμός 4

Εμπειριακές συνεδρίες αποκλεισμού

Αυγ 25 - 

Σεπτ. 17

22 Σεπτεμβρίου - 

15 Οκτωβρίου

20 Οκτωβρίου - 

12 Νοεμβρίου

17 Νοεμβρίου - 

10 Δεκεμβρίου

 

* Εξαιρέσεις από την πολιτική μας για τις Rolling Admissions:
• Το MA στο διαδικτυακό πρόγραμμα Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Κοινοτικής Οργάνωσης θα δεχτεί πρόσφατα συμπληρωμένες αιτήσεις έως την 1η Μαΐου για τη θερινή περίοδο.
• Το πρόγραμμα MS in Counselling θα δεχτεί πρόσφατα συμπληρωμένες αιτήσεις έως τις 7 Δεκεμβρίου για την εαρινή περίοδο και την 1η Αυγούστου για τη φθινοπωρινή περίοδο.