Δημοσιεύσεις στο Prescott College

Παρουσίαση και ανταλλαγή εμπειριών

Χολοφόρι αλλιγάτορα

Αλλιγάτορα κλωστή

Το Alligator Juniper διαθέτει σύγχρονη ποίηση, φαντασία και δημιουργική έλλειψη φήμης. Ενθαρρύνουμε τις υποβολές από συγγραφείς σε όλα τα επίπεδα, αναδυόμενες, πρώιμες καριέρας και εγκατεστημένες.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.alligatorjuniper.org
Transitions Magazine Prescott College

Transitions Magazine

Μεταβάσεις, μια δημοσίευση για το Prescott College κοινότητα, εκδίδεται δύο φορές το χρόνο από την Υπηρεσία θεσμικής προόδου για αποφοίτους, γονείς, φίλους, φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό του Κολλεγίου. Σκοπός του είναι να ενημερώνει τους αναγνώστες για τα νέα Prescott College.