Noston, palautukset ja IV osaston rahastot

Katsella

Opiskelijat, jotka harkitsevat koulun keskeyttämistä tai luopumista koulusta tai tietyistä kursseista kehotetaan voimakkaasti ottamaan yhteyttä Rahoitusaputoimistoon keskustellakseen mahdollisista taloudellisista seurauksista sen lisäksi, että neuvotellaan heidän akateemisen neuvonantajansa kanssa ilmoittautumisvaihtoehdoista. Kurssien jättämättä jättäminen tai suorittamatta jättäminen ja / tai kurssien peruuttaminen tai lopettaminen voi johtaa taloudellisen tuen tukikelpoisuuden laskemiseen uudelleen ja mahdollisen taloudellisen tuen palautuksen. 

Sivulta löydät tärkeitä tietoja seuraavista asioista:

 • Yksittäisistä kursseista vetäytyminen
 • Poistuminen Prescott College
 • Lukukausimaksut ja palkkiot
 • IV osaston rahastojen palauttaminen irtautumisen yhteydessä
  • IV osaston varat sisältävät suoran tuetun / tuen ulkopuolelle jäävän lainan, suoran korkeakoulututkinnon suorittaneen PLUS-lainan, suoran plus-lainan, liittovaltion Pell-apurahan ja liittovaltion täydentävän koulutusmahdollisuuden avun (SEOG.
Tärkeää tietoa

Opiskelijat voivat päättää vetäytyä kurssilta tai kursseilta ilmoitetun opiskelijan aloittaman peruuttamispäivän kautta määräajaksi. Katso Akateeminen kalenteri kullekin kaudelle tiettyinä päivinä. 

 • "Poistetuille" opintopisteille / kursseille ei makseta hyvitystä. 
 • Kurssista poistumiseen opiskelijoiden on täytettävä Pudota / Lisää / Nosta -lomake, joka on saatavana kurssilta Kirjaajan toimisto tai myprescott.edu kohdassa "Rekisterit ja rekisteröintilomakkeet". 
 • Jos rekisterinpitäjä vastaanottaa tämän pudotus / lisäys / peruuttamislomakkeen ennen kurssin istunnon pudotus / lisäyspäivää, opiskelija hylätään kurssilta ja hänellä on oikeus täydelliseen tai osittaiseen palautukseen korkeakoulujen hyvityskäytäntöHuomautus: Rahoitustuen palauttamista tai uudelleenlaskentaa voidaan myös soveltaa. Katso alla oleva "Rahoitustuen palautukset" -osa. 
 • Jos rekisteröijä vastaanottaa pudotus / lisäys / peruuttamislomakkeen istunnon pudottamisen / lisäämisen määräajan jälkeen, mutta ennen opiskelijan aloittamaa peruuttamispäivää, opiskelija saa arvosanan "W". Tällöin ei makseta opinto-hyvitystä. Rahoitustuen palauttamista tai uudelleenlaskentaa voidaan kuitenkin tarvita (katso jäljempänä kohta "Rahoitustuen palautukset")
 • Opiskelijan aloittaman vetäytymispäivän jälkeen opiskelija saa ansaitun arvosanan ohjaajaa kohti (luotto / kirje arvosana, ei hyvitystä tai peruuttamista). 
 • Kurssin vetäytyminen tai hallinnollisesti vetäytyminen voi vaikuttaa akateemiseen asemaan.

Opiskelijat, jotka haluavat tehdä tauon opinnoistaan ​​tai jatko-opintoihin tai henkilökohtaisiin tavoitteisiin ulkopuolella Prescott College voi pyytää joko lomavapautta (LOA) tai peruuttaa sen kokonaan. Opiskelijoiden, jotka haluavat joko toimittaa kirjallisen, allekirjoitetun ilmoituksen (poissaolopyyntö) tai peruuttamisen kirjaajan toimistolle ja noudattaa kaikkia lomakkeessa mainittuja vaadittuja menettelyjä. LOA- tai peruuttamishakemukset löytyvät osoitteesta myprescott.edu kohdassa "Tiedot ja rekisteröinti" tai pyydetty Kirjaajan toimisto.

 • LOA: n tai peruuttamisen voimaantulopäivä on päivä, jona kirjallinen ilmoitus on vastaanotettu kirjaajan toimistossa.

 • LOA: n tai peruuttamisen voimaantulopäivä määrää, onko opiskelijalla oikeus "palautettavien / ei-yritettyjen" opintopisteiden täydelliseen tai osittaiseen palautukseen. Ole hyvä ja katso Palautusoikeus lisätietoja. Huomaa: tätä samaa päivämäärää voidaan käyttää, jos vaaditaan taloudellisen tuen palautus, joka voi johtaa taloudelliseen velvoitteeseen opiskelijaa kohtaan (katso alla oleva taloudellisen tuen palautus).

 • LOA jatkuu yhden kauden ajan.

 • Opiskelija voi pyytää ja saada hyväksynnän LOA: n lisäkaudeksi, enintään kahdeksi peräkkäiseksi LOA-kaudeksi. Enintään kaksi peräkkäistä LOA: ta on sallittu.

 • Opiskelijoiden, jotka pyytävät LOA: ta sen jälkeen, kun he ovat tällä hetkellä ilmoittautuneet, on alkanut, mutta ennen kauden päättymistä pidetään ”luopuvan opintojaksosta”.

 • Sotilashenkilökunta, joka lähtee yliopistosta suorittaakseen asevelvollisuuden, voi ottaa LOA: n, voidaan sijoittaa hyväksytylle poissaololle heidän lähetyskautensa ajan. Ole hyvä ja katso Akateeminen luettelo "Käyttöönotto ja aktiiviseen käyttöön kutsuminen" ja "Paluu käyttöönoton jälkeen" -käytännöistä saadaksesi lisätietoja. 

 • Opiskelija päätetään vetäytyä yliopistosta, jos häntä ei ole jatkuvasti ilmoittautunut tai jos hänen hyväksytyn poissaolonsa päättyy. 

 • Opiskelijoiden, jotka peruutetaan korkeakoulusta, on haettava uudelleen yliopistoon, jos he haluavat myöhemmin ottaa takaisin. Takaisinottoaika noudattaa korkeakoulujen luettelossa lueteltuja tutkintovaatimuksia uudelleenkäyntivuodelle, joka voi poiketa luettelossa luetelluista vaatimuksista aloitusvuodesta. 

 • Hakemus- ja perehdytysmaksuja ei palauteta.

Seuraava koskee lukukausien hyvityskäytäntöjä hylätyistä tai peruutetuista kursseista. Lisätietoja taloudellisen tuen maksuista ja palautuksista, katso Maksut ja palautukset

 

Opiskelijat voivat saada täyden tai osittaisen korvauksen lukukausimaksusta, kun opintojakson hyppy johtaa opiskelijoiden ilmoittautuneiden opintopisteiden määrän vähenemiseen. Tämä tapahtuu vasta, kun rekisterinpitäjän toimisto vastaanottaa ja käsittelee pudotuspyynnön kurssiistunnon julkaistuun pudotus / lisäaikaan mennessä. Pudonnan / lisäajan jälkeen vastaanotetut pyynnöt johtavat peruuttamisasteeseen "W", josta opiskelija ei voi saada lukukausimaksua. Ole hyvä ja katso yliopiston Palautusoikeus lisätietoja opetuksen palautuksista, palkkioista, kirjastorahoista jne. sekä lisätietoja palautuspäätösten valittamisesta. 

Huomaa: Jos rahoitusapua käytettiin opintopisteiden maksamiseen, opintopisteiden pieneneminen ja siitä aiheutuva opintorahojen palautus voivat myös johtaa uudelleenlaskenta taloudellisen tuen tukikelpoisuudesta ja / tai palata taloudellisen tuen varoista. Jos taloudellisen tuen tuotto on suurempi kuin lukukauden palautus, tämä voi johtaa tasapainoon opiskelijan vuoksi. Kurssien jättämättä jättäminen tai suorittamatta jättäminen ja / tai luopuminen kursseista voi myös johtaa taloudellisen tuen uudelleenlaskentaan tai varojen palauttamiseen. Siksi opiskelijat ovat kehotetaan voimakkaasti ottaa yhteyttä Rahoitustuen toimisto ennen kurssien lopettamista tai lopettamista. Opiskelijoita kannustetaan myös neuvottelemaan akateemisen neuvonantajan kanssa keskustellakseen muista ilmoittautumisvaihtoehdoista. 

Kun opiskelija saa rahallista tukea kouluun käymiseen, oletetaan, että opiskelija suorittaa ilmoittautumisajan, jolle hän on saanut rahoitusta. Jos opiskelija vetää virallisesti pois tai epävirallisesti lopettaa osallistumisensa (lopettaa osallistumisen ilmoittamatta siitä muodollisesti ilmoittamalla koululle) kurssien aloittamisen jälkeen, heitä koskevat Yhdysvaltain koulutusministeriön paluu IV osastoon (R2T4) ja koulun institutionaalisen avun palauttamispolitiikka. Muita ulkoisten rahoituslähteiden palauttamispolitiikkoja voidaan soveltaa.

Yhdysvaltain koulutusministeriön R2T4-käytäntö vaatii laskelman opiskelijan saaman rahoituksen määrän määrittämiseksi verrattuna siihen, mitä opiskelija todella ansainnut opiskelijan suorittaman ilmoittautumisajanjakson perusteella. Tämä laskelma voi johtaa opiskelijalle taloudelliseen velvoitteeseen. Tällaiset taloudelliset velvoitteet voivat sisältää opintolainavarojen välittömän takaisinmaksun lainanantajalle / pankille, erääntynyt velka Prescott College, ja / tai velka Yhdysvaltain koulutusministeriölle. Peruuttamisen yhteydessä rahoitusavustusto suorittaa tarvittavat laskelmat ja ilmoittaa opiskelijalle kirjallisesti kaikista velvoitteista 45 päivän kuluessa koulun päättämispäivästä, jonka mukaan opiskelija vetäytyi. R2T4-käytäntö on valtuutettu liittovaltion asetuksella, eikä sitä voida valittaa. 

Institutionaalisen avun osalta Prescott College suhteuttaa ansaitun tuen määrän koulun perimään lukuihin Palautusoikeus. Esimerkiksi, jos opiskelijalle, joka hylkää lukukauden istuntokurssin ensimmäisen osion pudottamisen / lisäämisen määräajan jälkeen, sallitaan 90%: n palautus tälle kurssille, tämä tarkoittaa, että opiskelija veloitetaan silti 10% näiden kurssien opetuksesta. . Tällöin opiskelija saa pitää 10% instituutioiden tuesta kyseiselle kurssille. Jäljellä oleva 90% on palautettava. 

Kun todetaan, että opiskelija ei ole aloittanut kurssia tai kursseja ja / tai opiskelija päättää hylätä tai muuten hylätään kurssilta tai kursseilta hallinnollisista syistä, Prescott College määrittää uudelleen opiskelijan ilmoittautumistason taloudellisen tuen tarkoituksiin. Liittovaltion apurahojen osalta tämä ilmoittautumistason uudelleenmääritys valmistuu ennen mitä tahansa edellä kuvattua R2T4-laskentaa. Tämän seurauksena opiskelijat voivat menettää kokonaan tai osittain tukikelpoisuuden, mikä voi johtaa opiskelijan taloudelliseen velvoitteeseen. Tällaisiin taloudellisiin velvoitteisiin voi sisältyä opintolainarahojen välitön takaisinmaksu luotonantajalle / pankille, velkasaldo Prescott College, ja / tai velka Yhdysvaltain koulutusministeriölle.