Top-Rope Climbing, Inleiding tot | Prescott College

Top-Rope Climbing, Inleiding tot

Cursus id
ADV22012
Dit cursusaanbod is ontworpen om de basiselementen van klimmen in een gecondenseerd formaat te introduceren in een ondersteunende en inclusieve omgeving. Studenten maken kennis met de activiteit van rotsklimmen en de persoonlijke groepsontwikkeling die inherent is aan de sport. Drie velddagen volgen deze introductie waarin studenten de basisknopen en -uitrusting leren die worden gebruikt bij het klimmen, en vervolgens de kans krijgen om beweging op het verticale rijk te verkennen. De menselijke ervaring wordt benadrukt tijdens deze inleiding, met bijzondere aandacht voor emotionele groei, groepservaring en het plezier in een buitenomgeving te zijn. De cursus benadrukt groepsdebriefs en aandacht voor de emotionele elementen geïnspireerd door rock. Studenten gaan door een reeks lessen, waaronder basisveiligheidsprotocollen, uitrusting, vastzetten, beweging en mentale aspecten. De cursus wordt afgesloten met een reflectieve oefening die is ontworpen om inter- en intrapersoonlijke lessen over te dragen naar andere elementen van het leven.