Master of Science in Counselling, Vital Statistics

Master of Science in Counselling, Vital Statistics - Academisch jaar 2018-2019

Slagingspercentage voor diplomeringsexamens *
Begeleider voorbereiding uitgebreid onderzoek (CPCE) 97%
National Counselor Examination (NCE) * 100%
Voltooiingspercentage** 59%
Aantal afgestudeerden in het academisch jaar 37
Vacature plaatsingspercentages*** 95%

* Het slagingspercentage is voor studenten en afgestudeerden die zich hebben geregistreerd om het National Counselor Examination for Licensure and Certification (NCE) af te leggen via de National Board for Certified Counselors (NBCC).

** Percentage toegelaten studenten dat binnen de verwachte periode afstudeert van een programma.

*** Werkgelegenheidspercentage op basis van antwoorden van enquête verzonden naar afgestudeerden van 18 / 19; responspercentage 57%.