Nondiscriminatiebeleid

Prescott College houdt zich aan alle federale en nationale burgerrechtenwetten die discriminatie in particuliere instellingen voor hoger onderwijs verbieden. Prescott College zal geen enkele werknemer, sollicitant, student of kandidaat voor toelating discrimineren op basis van ras, religie, gehoorstatus, persoonlijke verschijning, kleur, geslacht, zwangerschap, politieke overtuiging, bron van inkomsten, vestigingsplaats, woonplaats, religie , geloof, etniciteit, nationale afkomst (inclusief afkomst), staatsburgerschap, lichamelijke of geestelijke handicap, leeftijd, burgerlijke staat, gezinsverantwoordelijkheden, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit, geslachtsuitdrukking, veteraan of militaire status (inclusief speciale gehandicapte veteraan, Vietnam -era-veteraan, of recent gescheiden veteraan), predisponerende genetische kenmerken, de status van slachtoffer van huiselijk geweld of enige andere beschermde categorie onder de toepasselijke lokale, provinciale of federale wetgeving, inclusief bescherming voor diegenen die tegen discriminatie zijn of deelnemen aan een afwikkelingsproces op de campus of binnen de Equal Employment Opportunity Commission of andere mensenrechtenorganisaties.

Dit beleid is van toepassing op het beheer van het onderwijsbeleid van de hogeschool, het programma voor financiële hulp of andere programma's die in het algemeen aan studenten worden toegekend of beschikbaar gesteld. Het Human Resources-kantoor is beschikbaar om kwesties met betrekking tot discriminatie te bespreken en te onderzoeken.