Miljøstudier (BS)

Signaturkurs
Naturhistorie og økologi i sørvest
Ornitologi: fuglenes liv
Marine Biologi l
Marinbiologi II
Marinbiologi III
Bevaringsbiologi
Energi og miljø

Bachelor of Science Degree in Environmental Studies er for studenter som søker streng tverrfaglig utforskning av de naturlige systemene og prosessene på jorden og rollen til mennesker som både er avhengige av og påvirker disse systemene og prosessene. Med et sterkt fundament i naturvitenskapen og en bred forståelse av de politiske implikasjonene av miljøvitenskap, vil studenter med denne graden være godt forberedt på studenter innen dette feltet og for ansettelse hos både offentlige etater og private virksomheter som jobber mot en mer bærekraftig fremtid. . 

Studentene vil bli godt informert om naturhistorie og økologi som en kontekst der de kan bygge sine vitenskapelige studier. Studentene vil også vurdere etikk og politikk når de bygger sterke, meningsfulle applikasjoner for vitenskapelig arbeid. Noen obligatoriske kurs kan oppnås gjennom EcoLeague-utveksling eller overføringskurs.

Målet med denne graden og BA er å utvikle økologiske kunnskapsrike, informerte og ansvarlige borgere som er forberedt på å tilby konstruktive løsninger på miljøproblemer, og å bidra til å utvikle bærekraftige forhold mellom mennesker og natur.

 

Orientering

Hver høst og vår, ny Prescott College students find themselves in “the classroom,” the breathtaking, sometimes raw, always diverse terrains and environments of the Southwest.  New Prescott students are introduced to the natural environment of the Southwest, learn about themselves and each other, and experience the educational philosophies of Prescott College under orientering, og dermed begynne reisen for å utvikle forhold til deres nye hjem, samfunn og akademiske karriere.

For most students, Orientation will mean a three-week Desert, Mountain and Canyon Expedition (aka Wilderness Orientation). Students, as a small community of engaged learners, will be backpacking throughout ecologically diverse locations in Arizona. Studying - Connecting - Growing.  Other students will participate in a Base Camp Orientation, or Community-Based Orientation.

Følg denne lenken for detaljert informasjon om disse retningslinjene: Orienteringsdetaljer 

Første års opplevelse

In their first semester, freshmen will enroll in courses addressing the concerns and challenges of being a college student.  First Year Students will choose from an array of immersive semester courses - like Water in the West, Art and Ecology, Foundations of Leadership, and Introduction to Psychology and Yoga - which continue to build community, forge relationships with faculty advisors, and develop academic inquiry.

I deres første semester kl Prescott College, overføre studenter delta i Crises of the 21st Century: Research Methods & Theories.   Students from environmental and social disciplines, the arts, and humanities will be introduced to theoretical and research approaches that foster ways of integrating their questions through class discussions and personal research.  Students enrolled in this course will be given individual support in creating a degree plan organizing courses they are transferring with into a pathway for graduation in their chosen fields.

Grad Plan

During the first semester of their junior year, students create a degree plan, with the assistance of their faculty adviser, which sketches the academic map of their journey.  It includes an overview of courses and credits earned; brief descriptions of competence, breadth, and liberal arts areas; lists of courses completed and those to be completed; a tentative Senior Project plan and description; and additional honors or experience that contribute to competence or breadth.  The Degree Plan is a living document that continues to evolve throughout the student's final three terms.

Seniorprosjekt

Prescott College requires every student, not just designated "honors" students, to design and carry out an ambitious Senior Project.  This Project functions as both a demonstration of competence and a culmination of the undergraduate experience.  It may take the form of an ambitious research project, a collection of original creative writing, a curriculum plan and implementation, a studio art exhibition, a performance, a case or field study, or a challenging internship.  Another way of thinking about the Senior Project is as a bridge between a student's undergraduate career and work after graduation. The Senior Project stands as a calling card that proclaims to graduate schools, prospective employers, and the world, "Look, this is what I'm capable of doing."

Fokusområder

Havstudier kl Prescott College har sterkt fokus på økologi i det marine miljøet (fysisk oceanografi og marin økologi) og på forholdet mellom mennesker og det marine miljøet. Studenter som uteksamineres med en kompetanse innen marinstudier, bør ha et grunnlag i biovitenskap, naturvitenskap, menneskelig økologi, bevaring og ressursforvaltning, samt et bredt spekter av støttekurs i litteratur, politikk, økonomi og humaniora. Direkte feltopplevelse etablerer ytterligere en students forståelse og respekt for kraften og vidheten i verdenshavet. De fleste havstudier studenter følger en av to hovedveier: 1) Marin økologi / feltforskning / naturhistorie eller 2) Marin bevaring / ressursforvaltning / politikk. Mange marinekurs finner sted på Prescott College Kino Bay Center for Cultural and Ecological Studies i Bahia Kino, Sonora, Mexico, ved kysten av Gulf of California. Marine Studies-studenter oppfordres også til å utvide sin erfaring ved å delta i en EcoLeague-utveksling med enten College of the Atlantic eller Alaska Pacific University.

Studenter som arbeider med denne vektleggingen, utforsker både teorien og praktiseringen av EE, sammenvevd med empirisk forståelse fra mange observasjoner, feltopplevelser og praktiske muligheter. Miljøpedagogisk vekt er svært tverrfaglig og komplementær som en bredde for studenter som studerer utdanning, miljøstudier, opplevelsesopplæring, sosial rettferdighet, bærekraft, menneskelig utvikling, kunst og bokstaver, økopsykologi og mer.

Conservation Biology er et tverrfaglig felt som har utviklet seg raskt for å svare på en global krise som møter biologisk mangfold og det kulturelle mangfoldet som avhenger av det. Utøvere av Conservation Biology prøver å veilede samfunnet mot vedlikehold av organismer, landskap, økologiske prosesser og naturlige og kulturelle systemer, og mot bærekraftig forvaltning av miljømessige, menneskelige og evolusjonære ressurser. Conservation Biology representerer skiftende sett med interaksjoner mellom tre riker: verdier, politikk og vitenskap. Studenter i dette feltet vil bli kompetente til å gjennomføre relevant forskning, foreta balanserte verdivurderinger og ta effektive tiltak på vegne av natur og miljø.

 

Naturhistorie og økologi er en tilnærming til å lære hvordan naturen fungerer, hvordan organismer og deres biotiske og abiotiske miljøer henger sammen. Forankret i evolusjonære prinsipper, involverer feltet å studere individer og befolkninger og hvordan de samles i samfunn og økosystemer. Noen studenter innenfor dette fokusområdet vil bli naturalister som observerer og tolker bestemte organismer og landskap. Andre kan bli feltøkologer som bygger på naturhistorie ved å bruke den vitenskapelige metoden for å undersøke spørsmål generert av økologisk teori. Økologisk forståelse informerer og veileder anvendte felt som agroøkologi og bevaringsbiologi.

Nei

 

  • Identifisere, sammenligne, kontrastere og anvende de historiske, filosofiske og etiske grunnlaget for hvordan mennesker verdsetter, bruker og forvalter natur og naturressurser.
  • Identifisere og anvende abiotiske, biologiske, økologiske og evolusjonsprosesser, fra molekyler til biosfæren over en rekke tidsmessige og romlige skalaer.
  • Bruk passende metoder for å adressere en rekke forskningsspørsmål, for å tolke landskap, for å teste hypoteser der det er aktuelt, og for å analysere og kommunisere resultatene til forskjellige målgrupper.
  • Bruk forståelser av gjensidige påvirkninger mellom mennesker og natur gjennom meningsfull analyse av komplekse forhold mellom økologiske, kulturelle, sosio-politiske og økonomiske systemer i etableringen av effektive.
  • Tilegne deg betydelig erfaring og kurs i livs- og fysikkvitenskap, laboratorie- og feltforskningsmetoder, dataanalyse og formidlende vitenskap.


Eksempler på faktiske karriereveier for nyutdannede *

Lektor i biologi

Audubon Alaska's Director of Conservation Science

Kampanjearrangør / Green Policy Advocate

Samfunnsutviklings miljødirektør

Bevaringsbiolog

Bevaringsdirektør for Sky Island Alliance

Direktør for Prescott Creeks

Direktør for Western Watersheds Project

Økolog, forfatter og ledende forsker ved Earthwatch Institute, USA

Utdanningskoordinator, Highlands Center for Natural History, AZ

Politisk direktør for truede arter, senter for biologisk mangfold

Miljøanalytiker

Miljøadvokat

Miljøoverensstemmelseskonsulent

Miljøhelsespesialist

Miljøprosjektleder

Fisheries Observer for NOAA

High School Science Teacher

Interiørdesignkonsulent

Internasjonal guide for Birding Tours Company

Marine Conservation Program Coordinator

Marine Science Educator

Migratory Bird Management Biologist with US Fish & Wildlife Service

Kommunal klimaprogramleder

President for Tucson Chapter i Arizona Native Plants Society 

Programkoordinator for det latinamerikanske fiskerifellesskapet 

Restaureringsøkolog for Kanaløyene nasjonalpark

Programleder for bærekraft 

* Merk: En rekke av disse karriereveiene krever utdannelse.

 

Students interested in Environmental Studies engage in classes addressing the following competencies:  life science, earth and physical science, social systems, and personal values.  Though course combinations are endless, students could earn a degree in Environmental Studies with the following sample list of classes.  

Nedre divisjon - utgangspunktene

Første års læreplan: Villmark og sivilisasjon
Biologiske prinsipper: Livet på jorden 
Naturhistorie og økologi i sørvest
Earth Science: En introduksjon til hjemmeplaneten 
Grunnlag for miljøopplæring
Jordvitenskap: fruktbar grunn for vekst
Vann i Vesten 
Atferd og bevaring av pattedyr

Øvre divisjon - Utvikling av en dypere mestring
Feltmetoder for planteøkologi
Miljøpolitikk
Grand Canyon Semester 
Systematikk av frøplanter
Filosofier om de tolkende naturforskerne
Topics in Geomorphology,  (Kino Bay) 
Avansert GIS
Seniorprosjektet

Fakultet for miljøstudier (BS)
Ed Boyer

Ed Boyer

Fakultet for lavere programmer

eboyer@prescott.edu

Lorayne Meltzer

Lorayne Meltzer

Fakultet for lavere programmer

lmeltzer@prescott.edu

Mark Riegner

Mark Riegner

Fakultet for lavere programmer

mriegner@prescott.edu

Jeremy Johnson

Jeremy Johnson

Fakultet for lavere programmer

jeremy.johnson@prescott.edu

Mark Dailey

Mark Dailey

Fakultet for lavere programmer

mark.dailey@prescott.edu

Robin Currey

Robin Currey

Fakultet for bærekraftige matsystemer

robin.currey@prescott.edu

Peter Sherman

Peter Sherman

Fakultet for lavere programmer

peter.sherman@prescott.edu

Eleanor Tison

Eleanor Tison

Fakultet for lavere programmer

eleanor.tison@prescott.edu

Terril Shorb

Terril Shorb

Emeritus Fakultet for studenter

tshorb@prescott.edu

Laird Christensen

Laird Christensen

Direktør, MS i motstandsdyktige og bærekraftige samfunn og MS i miljøstudier

laird.christensen@prescott.edu