Utbetaling og refusjon

Financial Aid

  • "Utbetalingsdato" er tidligst mulig dato midler kan brukes på din studiekonto.

  • Alle kurskontrakter må godkjennes og aksepteres med Registrar før du frigir eventuelle økonomiske hjelpemidler til Forretningskontoret.

  • Hjelp frigjøres ikke før den første blokken en student er påmeldt.

  • Mens forretningskontoret venter på dine økonomiske hjelpemidler for å dekke kostnadene dine, bør studenter og familier planlegge riktig for andre utgifter.

  • Når det kommer midler, vil kvalifiseringen din bli bekreftet på nytt, og betalingen blir lagt inn på kontoen din. (Tredjepartsfinansiering [dvs. utenfor stipendsjekker] vil bli utbetalt i henhold til sponsorinstruksjonene.) Når kostnadene er betalt i sin helhet, vil Business Office generere en refusjon for noe overskudd. Foreldre som bruker et Federal Direct PLUS-lån, har muligheten til å bruke PLUS-applikasjonen for å rette overskudd på lån til enten låntaker eller direkte til studenten. 

  • Refusjoner behandles gjennom en tredjepartstjeneste. Du kan velge mellom tre metoder: ACH, papirsjekk eller forhåndsbetalt kort ved å gå til refusjoner. Hvis du forventer tilbakebetaling og ikke har mottatt hvis etter at løpetiden er startet, vennligst kontakt oss.


For informasjon og tips om beregning og betaling for utdannelsen din, besøk lenken nedenfor. 

Kostnader og hvordan du betaler

 

For mer informasjon om uttaksregler, refusjoner og Tittel IV-fond, vennligst besøk lenken nedenfor eller kontakt Finansiell hjelpekontor:

Wutbetalinger, refusjoner og tittel IV-midler

Financial Aid Office: (928) 350-1111 eller finaid@prescott.edu

 

Spring 2020 Tidligste tilbakebetaling av dato er tilgjengelig

For elever hvis 1st klasse begynner 1 / 14 / 2020 (start av termin, orientering og blokk A)

1 / 10 / 2020

* Alle kurskontrakter må godkjennes og aksepteres av Registrar før du frigir eventuelle økonomiske hjelpemidler til Forretningskontoret.

For elever hvis 1st klasse begynner 2 / 18 / 2020 (semesterstart)

2 / 14 / 2020

* Alle kurskontrakter må godkjennes og aksepteres av Registrar før du frigir eventuelle økonomiske hjelpemidler til Forretningskontoret.

For elever hvis 1st klasse begynner 3 / 16 / 2020 (Start of Block B)

3 / 13 / 2020

* Alle kurskontrakter må godkjennes og aksepteres av Registrar før du frigir eventuelle økonomiske hjelpemidler til Forretningskontoret.

Sommer 2020 Tidligste tilbakebetaling av dato er tilgjengelig

For elever hvis 1. klasse begynner 5/18/2020 (terminperiode, blokk 1 og blokk A)

5 / 15 / 2020

* Alle kurskontrakter må godkjennes og aksepteres av Registrar før du frigir eventuelle økonomiske hjelpemidler til Forretningskontoret.

For elever hvis 1st klasse begynner 6 / 15 / 2020 (start av blokk 2)

6 / 12 / 2020

* Alle kurskontrakter må godkjennes og aksepteres av Registrar før du frigir eventuelle økonomiske hjelpemidler til Forretningskontoret.

For elever hvis 1st klasse begynner 6 / 29 / 2020 (Start of Block B)

6 / 26 / 2020

* Alle kurskontrakter må godkjennes og aksepteres av Registrar før du frigir eventuelle økonomiske hjelpemidler til Forretningskontoret.

For elever hvis 1. klasse begynner 7/13/2020 (Start of Block 3)

7 / 10 / 2020

* Alle kurskontrakter må godkjennes og aksepteres av Registrar før du frigir eventuelle økonomiske hjelpemidler til Forretningskontoret.