Alumni Association

Som nyutdannede eller tidligere studenter på Prescott College, representerer du integrerte deler av PC-samfunnet som historiefortellere, fjellklatrere, fakkelbærere, flerårige lærere, originale drømmere og økonomiske støttespillere for hver nye generasjon Prescott College studenter.

Målet vårt i Alumni-kontoret er å gjøre det mulig for deg å holde kontakten med PC og et sted som for mange av dere representerer en sentral og transformerende tid i livet ditt. Vi ønsker å gi alle alumner de intellektuelle, åndelige, kulturelle og sosiale fordelene ved høyskolesamfunnet, samtidig som vi tilbyr et utall muligheter for å delta. For å fremme sterkere forbindelser har det blitt utviklet noen nye nettverk for alumner for å delta i meningsfylt tjeneste. Disse nye nettverkene gir muligheter for dialog, kunnskapsdeling, frivillig tjeneste, sosial interaksjon og filantropi.

Kontakt Alumni-kontoret via e-post på: alumni@prescott.edu eller via telefon på: (928) 350-4505.