Eventyrutdanning I: Ekspedisjonær og teknisk ferdighet | Prescott College

Eventyrutdanning I: Ekspedisjon og teknisk ferdighet

Kurs-ID
ADV41000
Dette kurset vil introdusere studentene til grunnleggende ekspedisjonsevner og modeller gjennom presentasjoner, diskusjoner og praksis. Temaene vil omfatte campingteknikker med minimal innvirkning, kart og kompass, utstyrsbruk og -styring, gruppeleve og beslutningsprosesser, problemer med offentlig tilgang og fritidshensyn i en rekke miljøer. Vi vil også undersøke grunnleggende teorier og aktuelle problemstillinger i ekspedisjonsledelse. I strenge feltmiljøer skal studentene dyrke ferdigheter i utendørstekniske ferdigheter som stemmer overens med miljøet de reiser i; stein, snø, vann.