Adventure Education II: Teachings Methods for Adventure Educators | Prescott College

Eventyrundervisning II: Læringsmetoder for eventyrlærere

Kurs-ID
ADV21002
Teoretisk begrunnelse for gjeldende praksis vil bli undersøkt gjennom forskning, diskusjon og studentpresentasjoner i backcountry. Temaene vil omfatte leksjonsplanlegging, etisk ansvarlig gruppestyring, risikostyring, samt tilretteleggingsferdigheter som innramming, levering og debriefing. Under ekspedisjonen vil studentene også bli bedt om å utforske sin egen undervisningstil, lede og leve i villmarksmiljøer. Studentene vil bruke dette kurset til å utvikle et mangfoldig utvalg av erfaringsmessige undervisningsmetoder som forberedelse til den praktiske fasen av kurset.