In the Creeks & Canyons: Exploration of the Mogollon Rim | Prescott College

In the Creeks & Canyons: Exploration of Mogollon Rim

Kurs-ID
ADV25008
I det tørre sørvestvannet er den unnvikende katalysator for liv og skjønnhet. På den sørlige grensen av Colorado Plateau, kjent som Mogollon Rim, samles geologi og hydrologi og skaper en serie majestetiske, flerårige våte kløfter med sjelden estetisk og miljømessig betydning. I dette feltbaserte kurset vil studentene få en omfattende forståelse av den geografiske og økologiske verdien av disse høye ørkenperlene, og også av de historiske og pågående truslene mot deres langsiktige overlevelse. Kursens temaer vil omfatte: naturhistorie, geomorfologi, vannbiologi, botanikk og riparianøkologi (inkludert truede arter), menneskelig innvirkning - fortid og nåtid, trygge reise- og navigasjonsteknikker for teknisk canyoneering, og reise og campingmetoder med lav innvirkning. Studentene skal lære å gjennomføre miljøvurderinger av canyonene som er utforsket, noe som vil hjelpe landsjefer i deres vurdering av økosystemhelse.