Miljøperspektiver og Whitewater | Prescott College

Miljøperspektiver & Whitewater

Kurs-ID
ADV24050
I sammenheng med en ekspedisjon på en av de klassiske hvitvannselvene i Vesten, blir studentene introdusert for natur- og kulturhistorien på Colorado Plateau samt ferdighetene og kunnskapene som er relevante for tekniske ekspedisjoner for hvitvann og samarbeidsgrupper. Temaer for undersøkelse inkluderer vegetasjon, dyreliv, geografi, geologi, økologi med høy ørken, generelle aspekter ved indiske og ikke-indiske kulturer i bioregionen, og kritisk analyse av moderne bevaringsspørsmål. Studentene skal studere disse temaene i sammenheng med et samarbeidsprosjekt, koordinert med BLM eller andre landforvaltningsbyråer. Forskningsmetoder, datainnsamling og rapportering vil være sentralt i prosjektet. Utvikling av ferdigheter innen vannvannshydrologi, pilotering av vannscootere, sikkerhet for hvitvann, gjennomføring av elveturlogistikk og utførelse av reparasjon og vedlikehold av utstyr er også integrerte deler av læreplanen. Etter hvert som kurset skrider frem, vil studentene lære å omfavne en helhetlig tilnærming til ledelse i villmarkens elv som integrerer bioregionale studier, ressursstyringsvurderinger og backcountry-reiser på en sømløs måte.