Kart og villmarksnavigasjon | Prescott College

Kart og villmarksnavigasjon

Kurs-ID
ADV21200
Dette kurset skal balansere teori og praktiske anvendelser av villmarkens navigasjonsteknikker. Hovedutfallet vil være kompetanse i bruk av kart og kompass for å navigere i villmarksinnstillinger. Like viktig vil utviklingen av kartografisk leseferdighet være. Studentene skal få en forståelse av kartografiens historie og dens rolle i utviklingen av menneskelige forestillinger om sted. Vi vil se på endringene i teknologi, inkludert GPS-systemer og kartleggingsprogrammer, og undersøke deres innvirkning på vår forståelse av verden og vår plass i den. Styrken og begrensningene ved kart, inkludert måtene de reflekterer kulturelle forutsetninger og brukes til å videreføre dem, vil også bli utforsket. Ukentlige feltturer vil gi muligheter for forfining av praktiske ferdigheter og tjene som en introduksjon til lokal geografi.