Risikostyring | Prescott College

Risk Management

Kurs-ID
ADV21030
Dette kurset gir en bred introduksjon til konseptet risikostyring på tvers av en rekke fagområder. Studentene kan anvende disse prinsippene og praksisene for risikostyring i opplevelsesopplæring, feltvitenskap eller andre karrieresammenhenger. En oversikt over feltet vil omfatte "lærte" tilnærmingen fra industri, luftfart, og spesielt utendørs og villmark programmering. I klassen vil diskusjoner om sakshistorier gi en introduksjon til praksis og potensielle problemer i felt. Dette fremmer kritisk tenkning og fagfelleformidling, mens du utvikler arbeidskunnskap om risikostyringsemner. Grunnleggende begreper som "risiko versus belønning", "konsekvens versus sannsynlighet" og "risikoaversjon versus aksept" vil bli dekket. Studentene utvikler en profesjonell tilnærming til risikostyring for deres fremtidige karrierer. I tillegg vil atferdsforskning om mulige feil og "feller" som ligger i beslutningsprosessen hjelpe studentene med å evaluere sin egen tenkning og vurdering for bruk i deres arbeid og fritidsaktiviteter. Juridiske tilnærminger til risikoredusering, for eksempel erkjennelse av risiko, ansvarsfraskrivelse og oversikt over erstatningsrett vil bli dekket. Risiko forbundet med internasjonal reise og programmering er også adressert. Studentene tilpasser kurset i et forskningsemne etter eget valg.