Fjellklatring, introduksjon til | Prescott College

Fjellklatring, introduksjon til

Kurs-ID
ADV22010
Dette kurset introduserer studentene de grunnleggende tekniske ferdighetene knyttet til fjellklatring. Den aktuelle studenten har liten eller ingen erfaring med fjellklatring, og ledes gjennom en skånsom progresjon av tekniske ferdigheter i både ekskursjoner på en dag og over natten. Det legges vekt på klatring ved utendørs topptau og flerplasser, ved bruk av naturlige og faste ankeranlegg. Studentene blir introdusert for grunnleggende knop, tauhåndtering, belaying, signaler, ankere og rigging. I tillegg blir studentene bedt om å vurdere risikostyring, problemløsning og beslutningstaking i utviklingen av disse ferdighetene. Bevegelse på stein, balanse, så vel som fysisk og emosjonell sikkerhet blir integrert daglig når gruppen beveger seg gjennom denne progresjonen av ferdigheter.

Lært av