Hele atleten, The | Prescott College

Hele atleten, The

Kurs-ID
ADV41215
Dette kurset tar helhetlig tilnærming til fysisk trening og coaching. Moderne og tradisjonelle prinsipper for treningsfysiologi vil bli studert fra østlige og vestlige medisinske tradisjoner. "Alternative" treningsmetoder vurderes også. Dette grunnlaget blir deretter brukt i strenge studentdesignede treningsprogrammer; disse programmene er integrerte faglige komponenter av kurset. Studentene skal lære teknikker for å øke kroppslig og mental styrke og deres tilknytning til hele personens helse. Det vil bli lagt vekt på studiet av bevissthet som idrettsutøver. Målet med kurset er å øke nivåene av generell kondisjon og kroppslig bevissthet. Studentene blir oppfordret til å se utover spørsmål som angår deres egen helse og oppdage hvordan metoder som er anskaffet på dette kurset kan overføres til andre mens de jobber i en tilretteleggerrolle som trener, utendørsinstruktør eller klasseromslærer.