Ecosa Regenerative Ecological Design

Få praktisk erfaring med å designe med naturen for å finne løsninger på globale problemer. Studentene utvikler og finpusse ferdighetene sine i prosjektplanlegging, selvdisiplin, samarbeid, kreativitet og designprosessen når de jobber individuelt og i forskjellige grupper på flere designutfordringer; inkludert prosjekter som engasjerer faktiske kunder, ekte nettsteder og virkelige budsjetter. Fra å konstruere en skalert skulpturmodell til å presentere designløsninger for en klient i det virkelige liv, prosjekter er en praktisk måte å anvende det du har lært og er en viktig del av porteføljen du vil lage.  

ARBEID MED EKTE Klienter  
Du vil jobbe med ekte klientprosjekter, bygge porteføljen din og åpne døren for praksisplasser og arbeidsmuligheter.

Lær fra økologiene i ARIZONA  
3-dagers Aboriginal Living Skills Trip med Cody Lundin, Besøk Hopi-reservasjonen, Arcosanti, Cosanti og Taliesin West. 

MENTOR MED LEDERE I ØKOLOGISK DESIGN  
Pliny Fisk III, Cynthia Fishman, Mark Lakeman, Brad Landcaster, Michael Ben-Eli og mer.

Ecosa Regenerative Ecological Design Fakultet
Antony Brown

Antony Brown

Tilknyttet fakultet for studenter

tony.brown@ecosa.prescott.edu

Peter Sherman

Peter Sherman

Fakultet for lavere programmer

peter.sherman@prescott.edu