Master of Science in Counselling, Vital Statistics

Master of Science in Counselling, Vital Statistics - Academic Year 2018-2019

Bestått kurs på legitimasjonseksamen *
Rådgiver forberedelse omfattende undersøkelse (CPCE) 97%
Nasjonal rådgivereksamen (NCE) * 100%
Gjennomføringsgrad** 59%
Antall nyutdannede i det akademiske året 37
Stillingsplasseringspriser*** 95%

* Godkjent kurs er for studenter og nyutdannede som registrerte seg for å ta National Counselor Examen for Licensure and Certification (NCE) gjennom National Board for Certified Counselors (NBCC).

** Andel innlagte studenter som uteksamineres fra et program innen forventet periode.

*** Ansettelsesprosent basert på svar fra undersøkelsen sendt til 18 / 19 kandidater; svarprosent 57%.