Ikke-diskrimineringspolitikk

Prescott College overholder alle føderale og statlige borgerrettighetslover som forbyr diskriminering i private institusjoner for høyere utdanning. Prescott College vil ikke diskriminere noen ansatt, søker om arbeid, student eller søker om opptak på grunnlag av rase, religion, hørselsstatus, personlig utseende, farge, kjønn, graviditet, politisk tilknytning, inntektskilde, forretningssted, opphold, religion , trosbekjennelse, etnisitet, nasjonal opprinnelse (inkludert aner), statsborgerskapsstatus, fysisk eller psykisk funksjonshemning, alder, sivilstand, familieansvar, seksuell legning, kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, veteran eller militær status (inkludert spesiell funksjonshemmet veteran, Vietnam -era veteran, eller nylig separert veteran), disponerer genetiske egenskaper, vold i hjemmet eller annen beskyttet kategori i henhold til gjeldende lokal, statlig eller føderal lov, inkludert beskyttelse for de som motsetter seg diskriminering eller deltar i en oppløsningsprosess på campus eller innenfor Equal Arbeidsmulighetskommisjonen eller andre menneskerettighetsbyråer.

Denne policyen gjelder administrasjonen av høyskolens utdanningspolitikk, økonomisk støtteprogram eller andre programmer som generelt er gitt eller gjort tilgjengelig for studenter. Human Resources-kontoret er tilgjengelig for å diskutere og undersøke saker som angår diskriminering.