Uttak, refusjoner og Tittel IV-midler

Vis

Studenter som vurderer å droppe eller trekke seg fra skolen eller fra bestemte kurs blir sterkt oppfordret å kontakte Financial Aid-kontoret for å diskutere potensielle økonomiske konsekvenser i tillegg til å konsultere med sin akademiske rådgiver for påmeldingsalternativer. Unnlatelse av å delta på eller fullføre klasser og / eller trekke eller droppe kurs kan føre til en omberegning av støtteberettigelsesnivåene for økonomisk støtte og en mulig avkastning av økonomisk støtte. 

På siden finner du viktig informasjon angående:

 • Uttak fra individuelle kurs
 • Uttak fra Prescott College
 • Studieavgift og refusjon av gebyrer
 • Returnering av Tittel IV-midler i tilfelle uttak
  • Tittel IV-midler inkludere direkte subsidierte / usubsidiserte lån, direkte grads PLUS-lån, direkte PLUS-lån, føderal pell-tilskudd og føderal tilleggsutdanningsmulighet tilskudd (SEOG).
Viktig informasjon

Studentene kan velge å trekke seg fra et kurs eller kurs innen den publiserte studentinitierte utmeldingsdatoen for et gitt termin. Se Akademisk kalender for bestemte datoer for hvert semester. 

 • Det blir ingen refusjon for "trukket" studiepoeng / kurs. 
 • For å trekke seg fra et kurs, må studentene fylle ut skjemaet Drop / Add / Withdraw som er tilgjengelig fra Registrarens kontor eller myprescott.edu i "Registreringer og registreringsskjemaer". 
 • Hvis dette slipp- / legg / tilbaketrekningsskjemaet er mottatt av registraren før slipp / legg til dato for kursøkten, vil studenten bli droppet fra kurset og ha rett til full eller delvis refusjon per policy for tilbakebetaling av høyskolerMerknad: økonomisk avkastning eller omberegning kan også gjelde. Vennligst se "Retur av økonomisk støtte" nedenfor. 
 • Hvis slipp / legg til / trekk-skjemaet blir mottatt av registraren etter fristen for å slippe / legge til for økten, men før den studentinitierte uttaksdatoen, vil studenten få karakteren "W". Ingen refusjon av undervisning vil gjelde i dette tilfellet. Imidlertid kan det fortsatt være nødvendig med avkastning eller omberegning av økonomisk støtte (se "Avkastning av økonomisk støtte" nedenfor)
 • Etter den studentinitierte uttaksdato, vil studentene få sin opptjente karakter per instruktøren (kreditt / brevkarakter, ingen studiepoeng eller utmelding). 
 • Å trekke seg eller bli administrativt trukket fra et kurs, kan påvirke akademisk anseelse.

Studenter som ønsker å ta en pause fra studiene eller videreføre pedagogiske eller personlige mål utenfor Prescott College kan be om enten permisjon (LOA) eller å bli trukket helt tilbake fra høgskolen. Studenter som ønsker det, må sende inn en skriftlig, signert varsling (Søknad om permisjon) eller trekke seg tilbake til registratorens kontor og følge alle nødvendige prosedyrer som er oppgitt på skjemaet. Søknader om LOA eller uttak finner du på myprescott.edu under "Registreringer og registrering" eller forespurt fra Registrarens kontor.

 • Ikrafttredelsesdatoen for LOA eller tilbaketrekning er datoen da den skriftlige innkallingen mottas på Registratorkontoret.

 • Ikrafttredelsesdatoen for LOA eller utmelding vil avgjøre om en student har krav på full eller delvis refusjon av studiepoeng av "refunderbart / ikke-forsøkt" studiepoeng. Vennligst se Angrerett for mer informasjon. Merk: den samme datoen kan brukes hvis det kreves økonomisk støtte som kan resultere i en økonomisk forpliktelse overfor studenten (se delen om økonomisk støtte returnerer nedenfor).

 • En LOA strekker seg over ett termin.

 • En student kan be om og bli godkjent for en tilleggsperiode av LOA, maksimalt to påfølgende vilkår for LOA. Ikke mer enn to påfølgende LOA-er vil være tillatt.

 • Studenter som ber om en LOA etter termin hvor de for øyeblikket er påmeldt har startet, men før termin er avsluttet, anses de å "trekke seg fra termin."

 • Militært personell som forlater kollegiet for å utføre militærtjeneste, kan ta en LOA, kan settes på godkjent permisjon i løpet av deres utplasseringsperiode. Vennligst se Akademisk katalog for retningslinjene "Distribusjon og tilbakekalling av aktiv plikt" og "Returning After Deployment" for mer informasjon. 

 • En student vil være bestemt på å bli trukket fra høgskolen hvis hun / han ikke har blitt kontinuerlig påmeldt, eller hvis deres godkjente permisjon utløper. 

 • Studenter som blir trukket ut av høgskolen, må søke på høgskolen på nytt hvis de senere ønsker å bli tatt opp igjen. Readmits følger gradskravene som er oppført i college-katalogen for året de blir tatt opp på nytt, noe som kan være forskjellig fra kravene oppført i katalogen fra året de opprinnelig startet. 

 • Gebyrer for søknads- og orienteringsmateriell vil ikke bli refundert.

Følgende gjelder retningslinjer for refusjon av undervisning for tilbakelagte eller tilbaketrukne kurs. For informasjon om utbetalinger og refusjon av økonomisk støtte, se Utbetalinger og refusjoner

 

Studenter kan være kvalifisert til å få en full eller delvis refusjon av studiet når et kursfall resulterer i en reduksjon i antall studiepoeng som studenten er påmeldt. Dette vil kun skje når en slippforespørsel er mottatt og behandlet av registrarens kontor innen den publiserte fristen for å slippe / legge til kurset. Forespørsler mottatt etter fristen for å slippe / legge til resulterer i en uttaksklasse på "W", som en student ikke er kvalifisert for å få tilbakebetaling av studiene for. Vennligst se høgskolen Angrerett for mer informasjon angående refusjon av undervisning, gebyrer, bøter til bibliotek, etc., samt informasjon om anke beslutninger om refusjon. 

Merk: Hvis økonomisk hjelp ble brukt til å betale for studiepoeng, kan et fall i studiepoeng og følgelig refusjon av studiene også føre til rekalkulering av støtteberettigelse og eller a retur av økonomiske hjelpemidler. Hvis avkastningen av økonomisk støtte er større enn refusjonen av studiene, Dette kan føre til en balanse på grunn av studenten. Unnlatelse av å delta på eller fullføre klasser og / eller trekke seg fra kursene kan også utløse en økonomisk berettigelse omberegning eller tilbakelevering av midler. Dermed er studentene sterkt oppfordret å kontakte Financial Aid Office før du dropper eller trekker deg fra noen kurs. Studentene blir også oppfordret til å konsultere med sin faglige rådgiver for å diskutere andre påmeldingsalternativer. 

Når en student mottar økonomiske hjelpemidler for å gå på skolen, antas det at studenten vil fullføre påmeldingsperioden de har mottatt midler til. Hvis en student offisielt trekker seg eller uoffisielt trekker seg (slutter å delta uten å informere skolen formelt) etter å ha begynt på kurs, er de underlagt det amerikanske utdanningsdepartementets retningslinjer for retur til tittel IV (R2T4) og skolens politikk for institusjonell støtte. Andre returrett for eksterne finansieringskilder kan også gjelde.

Det amerikanske utdanningsdepartementets R2T4-policy krever en beregning for å bestemme mengden av finansiering studenten fikk sammenlignet med hva studenten faktisk opptjent basert på den delen av påmeldingsperioden studenten fullførte. Denne beregningen kan føre til en økonomisk forpliktelse for studenten. Slike økonomiske forpliktelser kan omfatte øyeblikkelig tilbakebetaling av studielånsmidler til utlåner / bank, en skyldig saldo Prescott College, og / eller gjeld til det amerikanske utdanningsdepartementet. Ved uttak vil kontoret for økonomisk hjelp fullføre nødvendige beregninger og varsle studenten om eventuelle forpliktelser innen 45 dager etter skolens bestemmelsesdato som eleven trakk seg ut. R2T4-policyen er pålagt ved føderal regulering og kan ikke påklages. 

For institusjonell hjelp, Prescott College vil beregne støttebeløpet opptjent til undervisningsbeløpet som belastes per skolens Angrerett. For eksempel, hvis en student som slipper et semesterkurs etter fristen / legg til fristen for den første blokken, får tilbakebetalt 90% for dette kurset, betyr dette at studenten fortsatt vil bli belastet for 10% av undervisningen for disse kursene . I dette tilfellet vil studenten få beholde 10% av sin institusjonelle hjelp til dette kurset. De resterende 90% må returneres. 

Når det er bestemt at en student har mislyktes i å starte et kurs eller kurs, og / eller en student velger å droppe eller på annen måte droppes fra et kurs eller kurs av administrative årsaker, Prescott College vil bestemme studentens påmeldingsnivå på nytt for økonomisk hjelp. For føderale tilskuddsmidler fullføres dette omregistreringsnivået på nytt før noen R2T4-beregning beskrevet ovenfor. Som et resultat kan studentene miste full eller delvis økonomisk støtteberettigelse, noe som kan resultere i en økonomisk forpliktelse for studenten. Slike økonomiske forpliktelser kan omfatte umiddelbar tilbakebetaling av studielånmidler til utlåner / bank, en balanse skyldt Prescott College, og / eller gjeld til det amerikanske utdanningsdepartementet.