Wypłata i zwrot pieniędzy

Pomoc finansowa

  • „Data wypłaty” to najwcześniejsza możliwa data, w której fundusze mogą zostać przeznaczone na twoje konto studenckie.

  • Wszystkie umowy dotyczące kursów muszą zostać zatwierdzone i zaakceptowane przez sekretarza przed przekazaniem jakichkolwiek środków pomocy finansowej do biura biznesowego.

  • Pomoc jest zwalniana nie wcześniej niż w pierwszym bloku, do którego student jest zapisany.

  • Podczas gdy Biuro Biznesu czeka na twoje fundusze pomocy finansowej na pokrycie opłat, studenci i rodziny powinni odpowiednio zaplanować inne wydatki.

  • Kiedy środki dotrą, Twoje uprawnienia zostaną ponownie zweryfikowane, a płatność zostanie zaksięgowana na Twoim koncie. (Finansowanie przez osoby trzecie [tj. Poza czekami stypendialnymi] zostanie wypłacone zgodnie z instrukcjami sponsora.) Po całkowitym uiszczeniu opłat biuro biznesowe wygeneruje zwrot nadwyżki. Rodzice korzystający z pożyczki Federal Direct PLUS mają w aplikacji PLUS opcję skierowania wszelkich nadwyżek wpływów z pożyczki do macierzystego pożyczkobiorcy lub bezpośrednio do ucznia.

  • Zwroty są przetwarzane za pośrednictwem usługi strony trzeciej. Możesz wybrać jedną z trzech metod: ACH, czek papierowy lub kartę przedpłaconą, przechodząc do Refundacje. Jeśli spodziewasz się zwrotu pieniędzy i nie otrzymałeś go, jeśli po upływie terminu, proszę Skontaktuj się z nami.


Aby uzyskać informacje i porady dotyczące obliczania i opłacania edukacji, kliknij poniższy link.

Koszty i sposób zapłaty

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki wypłat, zwrotów i funduszy tytułu IV, odwiedź poniższy link lub skontaktuj się z Biurem Pomocy Finansowej:

Wwypłaty, zwroty i fundusze tytułu IV

Biuro pomocy finansowej: (928) 350-1111 lub finaid@prescott.edu

Wiosna 2020 Dostępny jest zwrot najwcześniejszej daty

Dla uczniów, których klasa 1st rozpoczyna się 1 / 14 / 2020 (początek semestru, orientacja i blok A)

1 / 10 / 2020

* Wszystkie umowy dotyczące kursów muszą zostać zatwierdzone i zaakceptowane przez Rejestratora przed przekazaniem jakichkolwiek środków pomocy finansowej do Biura Biznesu.

Dla studentów, których klasa 1st rozpoczyna się 2 / 18 / 2020 (początek semestru)

2 / 14 / 2020

* Wszystkie umowy dotyczące kursów muszą zostać zatwierdzone i zaakceptowane przez Rejestratora przed przekazaniem jakichkolwiek środków pomocy finansowej do Biura Biznesu.

Dla uczniów, których klasa 1st rozpoczyna się 3 / 16 / 2020 (Początek bloku B)

3 / 13 / 2020

* Wszystkie umowy dotyczące kursów muszą zostać zatwierdzone i zaakceptowane przez Rejestratora przed przekazaniem jakichkolwiek środków pomocy finansowej do Biura Biznesu.

Lato 2020 Dostępny jest zwrot najwcześniejszej daty

Dla uczniów, których pierwsza klasa rozpoczyna się 1 (początek semestru, blok 5 i blok A)

5 / 15 / 2020

* Wszystkie umowy dotyczące kursów muszą zostać zatwierdzone i zaakceptowane przez Rejestratora przed przekazaniem jakichkolwiek środków pomocy finansowej do Biura Biznesu.

Dla uczniów, których klasa 1st rozpoczyna się 6 / 15 / 2020 (początek bloku 2)

6 / 12 / 2020

* Wszystkie umowy dotyczące kursów muszą zostać zatwierdzone i zaakceptowane przez Rejestratora przed przekazaniem jakichkolwiek środków pomocy finansowej do Biura Biznesu.

Dla uczniów, których klasa 1st rozpoczyna się 6 / 29 / 2020 (Początek bloku B)

6 / 26 / 2020

* Wszystkie umowy dotyczące kursów muszą zostać zatwierdzone i zaakceptowane przez Rejestratora przed przekazaniem jakichkolwiek środków pomocy finansowej do Biura Biznesu.

Dla uczniów, których pierwsza klasa rozpoczyna się 1 (Początek bloku 7)

7 / 10 / 2020

* Wszystkie umowy dotyczące kursów muszą zostać zatwierdzone i zaakceptowane przez Rejestratora przed przekazaniem jakichkolwiek środków pomocy finansowej do Biura Biznesu.