Spłata pożyczek

Obecnie współpracujemy z Inceptia, aby pomóc uczniom i ich rodzinom w spłacie pożyczki federalnej po opuszczeniu szkoły. Inceptia jest zewnętrznym serwisem, który pomaga federalnym pożyczkobiorcom, którzy wzięli udział Prescott College.

Wskazówki na temat zarządzania finansami i nawigacji po pożyczce studenckiej znajdują się na stronie zasobów studenckich Inceptia pod linkiem poniżej:

Zasoby Inceptia

W przypadku pytań dotyczących spłaty prosimy o kontakt z Biurem Pomocy Finansowej.

Biuro pomocy finansowej