Ekoterapia

Kursy podpisu
Podstawy ekoterapii
Zastosowania lecznicze w ekoterapii
Ocena w Ecoterapii
Etyka i ograniczanie ryzyka w ekoterapii
Badania i ocena w zakresie ekoterapii

Pięciodaniowa koncentracja w Ecoterapii łączy perspektywy z następujących dziedzin jako teoretyczne podstawy podejścia do wykonywania poradnictwa:

 • Ekopsychologia
 • Głęboka ekologia
 • Ekofeminizm
 • Ekologia Uczenie się oparte na naturze
 • Historyczne i aktualne perspektywy światopoglądów ludności tubylczej
 • Ziemne tradycyjne praktyki lecznicze
 • Wschodnia filozofia Antropologiczne studium rytuału i rytuałów przejścia
 • Psychologia transpersonalna Teoria świadomości


Program stosuje tę integrację perspektyw w kontekście obecnych praktyk terapii dzikiej przyrody i ekoterapii. Obejmuje nacisk na uczenie się przez doświadczenie, pracę w grupach i ułatwianie wglądu jako technik terapeutycznych, a także badanie kwestii transferu uczenia się. W przeciwieństwie do innych ekopsychologicznych podejść edukacyjnych, program ten wymaga zobowiązania do stosowania jako części praktyki i stażu, o czym świadczą zapisy dotyczące praktyk i doświadczeń studenta w tej dziedzinie. Studenci będą zobowiązani do udokumentowania kompetencji w praktyce umiejętności ekooterapii pod nadzorem klinicznym w warunkach klinicznych w ramach szkolenia. Ponieważ program ma ograniczony czas pobytu, dostęp do możliwości zastosowania tych umiejętności jest znaczącym oczekiwaniem, które student musi spełnić.

Studenci zainteresowani dziką przyrodą, miejscami przygód, ogrodnictwem, szeroko zakrojonymi środowiskami wspieranymi przez zwierzęta lub przyrodą oraz doradcy pragnący skonsultować się z przemysłem w dziedzinie ekopsychologicznego zdrowia i projektowania środowiskowego uznają ten program za godny tego. Cztery wymagane Intensywne są ważnym elementem koncentracji w Ekopsychologii.

 • Backcountry Intensive zapewnia doświadczenie terenowe w plecakach integrujących fundamentalną teorię poradnictwa ekopsychologicznego.
 • Urban Intensive kładzie nacisk na aplikacje leczenia oparte na naturze w środowisku miejskim.
 • Nature Intensive koncentruje się na aplikacjach leczenia opartego na naturze w środowisku naturalnym.
 • Intensywny problem specjalny.

Studenci mogą zastąpić odpowiednią edukację zewnętrzną uprzednią zgodą. We wszystkich intensywnościach zostaną wybrane zagadnienia specjalnego traktowania, populacja i otoczenie w oparciu o aktualne badania i trendy w terenie. Studenci, którzy już uzyskali tytuł magistra w dziedzinie praktyki zdrowia psychicznego, mogą ubiegać się o dołączenie do programu i starać się o certyfikat w zakresie Ecoterapii. Wymaga to ukończenia pięciu kursów z 3 kredytami i udanego uczestnictwa w czterech intensywnych warsztatach. Proszę odnieść się do ujawnienia informacji o zatrudnieniu

 • Kompetencje zawodowe w zakresie umiejętności i praktyki doradczej
 • Umiejętność integracji globalnych i lokalnych problemów z profesjonalną praktyką doradczą
 • Świadomość potrzeby pielęgnowania szacunku dla różnic i podobieństw kulturowych oraz umiejętność zastosowania tej wrażliwości kulturowej w zawodzie doradcy
 • Identyfikacja i rozwój osobistej teoretycznej bazy wiedzy, która promuje celowe praktyki doradcze
 • Umiejętności oceny, rozwijania i stosowania interwencji i technik opartych na kulturze, wyjątkowości i potrzebach każdego klienta
 • Świadomość i zrozumienie, jak rozwiązać problemy etyczne i prawne w zawodzie doradcy

 • Ukończone zgłoszenie
 • Aktualny życiorys
 • Oficjalne stenogramy
 • prywatnego
Wydział Ekoterapii
Dana Maureen Lung

Dana Maureen Lung

Powiązany Wydział Poradnictwa

mlung@prescott.edu