Master of Science in Counselling, Vital Statistics

Master of Science in Counselling, Vital Statistics - Academic Year 2018-2019

Zaliczenie na egzaminy poświadczające *
Przygotowanie doradcy Kompleksowe badanie (CPCE) 97%
National Counsellor Examination (NCE) * 100%
Stopień ukonczenia** 59%
Liczba absolwentów w roku akademickim 37
Stawki zatrudnienia*** 95%

* Ocena zdawana jest dla studentów i absolwentów, którzy zarejestrowali się, aby przystąpić do egzaminu National Counsellor Examination for Licensure and Certification (NCE) za pośrednictwem National Board for Certified Counsellors (NBCC).

** Procent przyjętych studentów, którzy ukończyli program w oczekiwanym okresie.

*** Procent zatrudnienia na podstawie odpowiedzi z ankiety wysłanej do absolwentów 18 / 19; wskaźnik odpowiedzi 57%.