Dr Anita Fernández i XITO zorganizują w ten weekend konferencję na temat badań etnicznych w Salinas

XITO
Prescott College

Dr Anita Fernández, Asystent Dziekana Programu Społeczna Sprawiedliwość i Organizacja Społeczna przy ul Prescott College, a także instytut, którego była współzałożycielką, XITO (Instytut Nauczania i Organizowania Xicanx) organizuje w ten weekend konferencję z lokalnymi pedagogami w Salinas w Kalifornii, aby zaoferować porady w zakresie opracowania programu studiów etnicznych.

XITO powstało w wyniku konfliktu w Tucson, AZ, który spowodował zakończenie programu meksykańsko-amerykańskiego, mimo że był popularny i okazał się skuteczny w zmniejszaniu różnic w osiągnięciach wśród społeczności Latinx. Teraz członkowie instytutu podróżują po kraju, organizując warsztaty i prezentacje, aby pomóc społecznościom w tworzeniu programów badań etnicznych dla ich określonych populacji. Możesz przeczytać więcej o programie tutaj.

Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne zachodzące w tym kraju, Fernández uważa, że ​​nauczanie studiów etnicznych ma kluczowe znaczenie. „Według 2040 młodzież Chicanx i Latinx będzie stanowić większość, a wskaźnik rezygnacji lub wypychania jest nadal najwyższy”, powiedziała. „Abyśmy mogli poradzić sobie ze zmieniającymi się danymi demograficznymi, musimy również zmienić (program nauczania). W przeszłości istniały struktury kolonialne, w których uczniowie nie widzą siebie w programie nauczania, ponieważ nie zostały dla nich zbudowane ”.