Organizarea comunității 1 | Prescott College

Organizare comunitară 1

ID de curs
CRS41001
Acest curs va cerceta organizarea de modele și impactul lor în comunități, prin construirea și conducerea campaniilor de organizare în timp real în cadrul comunității județului Yavapai Xicano. Vom examina elementele de bază ale dezvoltării, implicării, mobilizării și organizării comunității, dezvoltând în același timp un plan semestrial de punere în aplicare a acestor abilități și idei. Vom învăța și implementa componentele esențiale ale unui drive organizator: rap, întâlniri de casă, comunicări, media etc. La sfârșitul acestui semestru studenții vor putea demonstra cunoștințe de bază în: 1. maparea activelor comunitare, 2. evaluare organizațională, 3. înțelegerea modului de organizare a unei campanii comunitare, 4. Ședință de planificare SWOT, 5. executarea planurilor de organizare în colaborare cu cohorta SJHR.