Politica de nediscriminare

Prescott College aderă la toate legile federale și de stat ale drepturilor civile care interzic discriminarea în instituțiile private de învățământ superior. Prescott College nu va discrimina niciun angajat, solicitant de angajare, student sau solicitant de admitere pe bază de rasă, religie, statut de audiere, aspect personal, culoare, sex, sarcină, apartenență politică, sursă de venit, loc de afaceri, reședință, religie , crez, etnie, origine națională (inclusiv strămoși), statut de cetățenie, dizabilitate fizică sau psihică, vârstă, stare civilă, responsabilități familiale, orientare sexuală, sex, identitate de gen, expresie de gen, statut veteran sau militar (inclusiv veteran cu handicap special, Vietnam -un veteran, sau un veteran recent separat), care predispune caracteristicilor genetice, statutului de victimă a violenței domestice sau a oricărei alte categorii protejate în temeiul legii locale, statale sau federale aplicabile, inclusiv protecții pentru cei care se opun discriminării sau participă la orice proces de rezoluție în campus sau în cadrul Egalului Comisia pentru oportunități de angajare sau alte agenții pentru drepturile omului.

Această politică se aplică administrării politicilor educaționale ale colegiului, programului de ajutor financiar sau oricărui alt program acordat sau pus la dispoziția studenților. Biroul de resurse umane este disponibil pentru a discuta și investiga chestiuni legate de discriminare.