Center for Nature & Place

Vårt Prescott College Center for Nature & Place grundades för att stödja och utöka utbildningen för lärare, förskolelärare, administratörer och programledare i utvecklingspassande natur och platsbaserad pedagogik. Centret grundades 2016 med stöd från George B. Storer Foundation och är inrymt i och integrerat med Prescott CollegeInstitutionen för utbildning och lärarförberedelser. 

Centret fokuserar på att utforma innovativ natur och placera fokuserade läroplaner för högskolor Prescott College studenter på grundskolan och forskarutbildningen för specialundervisning i tidig barndom och småbarn. Det erbjuder också professionella utvecklingsinstitut för bostäder och uppsökande workshops som ger utbildning och erfarenhetsmässiga lärandemöjligheter för tidiga barndomsutbildare över Arizona och bortom, inklusive Summer Institute for Nature and Place-Based Early Childhood Education. 

Centrumet ger möjligheter och stöd för studenternas forskning om effektiviteten i naturen och platsbaserad lärarutbildning för barndom och utomhusinlärningsaktiviteter för att öka den aktuella yrkeskunskapen inom området. Centret söker aktivt möjligheter att samarbeta med andra högskolor, skolor och organisationer för att genomföra natur- och platsbaserade lärarutbildningsinitiativ och relaterade forskningsprojekt.

Läs mer och registrera dig för Sommarinstitutet för natur och platsbaserad förskoleundervisning 2020.

Allison Houtz

Instruktion|Programkoordinator för erfarenhetsutbildning

allison.houtz@prescott.edu

Tricia Moore

Centrum för natur och plats|Pedagogisk uppsökande specialist

tricia.moore@prescott.edu